Waarom moet ik belasting betalen over een schenking?

In Nederland moet u belasting betalen als u een schenking ontvangt die boven een bepaald bedrag ligt. Als u van een familielid 100 euro krijgt hoeft daar uiteraard geen belasting over te worden betaald. Maar als u een groot bedrag schenkt dan moet over een dergelijke schenking belasting worden betaald. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Zo mag u aan uw kind ruim 5.000 euro belastingvrij schenken (2020: € 5.1515). Als u wilt schenken aan iemand die verder van u af staat, bijvoorbeeld een broer, een neef of kleinkind, dan geldt een vrijstelling tot € 2.208 (2020). Er gelden geen regels waar het geld aan wordt besteed, dat mag de ontvanger zelf bepalen, althans, voor zover het aan de Belastingdienst ligt.

Een schenking voor de aankoop van een huis

Veel ouders of grootouders willen hun (klein)kind helpen bij de aankoop van een woning. Zeker in tijden van hoge huizenprijzen is her vooral voor starters vaak lastig of soms zelfs bijna onmogelijk om een huis te kopen waarvoor ze voldoende hypotheek kunnen krijgen. Als ouder mag u aan uw zoon of dochter voor de aankoop van een huis zo’n 100.000 euro belastingvrij schenken. Datzelfde geldt als het om uw kleinkind gaat. Let wel: Als zowel ouders als grootouders een dergelijke schenking zouden doen dan wordt slechts 1 daarvan meegeteld als vrijstelling.

Een dure studie financieren voor een familielid

Als u als ouder wilt dat uw kind die dure studie kan gaan doen waar hij of zij al heel lang van droomt, dan kunt u een schenking doen voor dit doel. Ouders mogen hun kind voor een studie maximaal zo’n € 55.000 euro schenken. Daarnaast geldt ook nog een eenmalige vrijstelling voor ouders om hun kind ruim 26.000 euro te schenken waarbij de Belastingdienst geen voorwaarden stelt voor het bestedingsdoel. Dit soort schenkingen mogen alleen door de ouders belastingvrij worden gedaan. Een schenking voor de studie door grootouders of anderen wordt dus wel belast. Voor anderen dn de ouders geldt ook geen eenmalige vrijstelling om een hoger bedrag belastingvrij te schenken.

Geen schenkbelasting bij bedrijfsopvolging

Wanneer u het bedrijf van uw ouders of een ander naast familielid overneemt, dan geldt de Bedrijfsopvolgingsregeling. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet hoeft u geen belasting te betalen als de opvolging met gesloten beurzen gebeurt en er dus feitelijk sprake is van een schenking. Het maximumbedrag dat hiermee is gemoeid wijzigt regelmatig, maar bedroeg in 2020 €  1.102.209. Uiteraard moet de bedrijfsovername juridisch correct worden afgewikkeld zodat bij de Belastingdienst de juiste eigenaar bekend is die vanaf de dag van overdracht de verschillende ondernemersbelastingen verschuldigd is zoals omzetbelasting, loonbelasting of vennootschapsbelasting.