Nieuwe maatregelen voor het betalen van erfbelasting voor mensen in schrijnende omstandigheden

Per 1 juli 2021 is het voor erfgenamen mogelijk om in schrijnende situaties vijf jaar lang de tijd te krijgen om de erfbelasting aan de Belastingdienst te betalen. Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën, heeft met deze regeling een vooruitzicht gegeven op de nieuwe wetgeving omtrent erfbelasting. Een voorbeeld van een situatie waarin deze regeling van belang is, is die van een dertienjarige jongen, die voorheen geen uitstel zou krijgen op de betaling van de erfbelasting, maar dit door deze regeling nu wel krijgt. In deze blog leest u wat erfbelasting is, wanneer u het dient te betalen en wat de verandering in de regelgeving mogelijk voor u kan betekenen.

Wat is erfbelasting en wanneer dient u dit te betalen?

Erfbelasting houdt de te betalen belasting over een erfenis van een overledene in. Wanneer u een erfenis ontvangt, krijgt u zowel de schulden als de bezittingen en mogelijk nog wat vermogen van de overledene. De erfbelasting die u dient te betalen, wordt berekend door de mogelijke schulden van de overledene van de waarde van alle bezittingen van de overledene af te trekken. Het bedrag wat overblijft, wordt belast. Wist u dat het aan de relatie ligt die u met de overledene had, of u over een bepaald deel van de erfenis geen belasting hoeft te betalen? Dit heet vrijstelling van erfbelasting.

Is de erfenis die u ontvangt lager dan de vrijstelling van erfbelasting? Dan hoeft u vanzelfsprekend geen erfbelasting te betalen. Erft u meer dan de voor u berekende vrijstelling van erfbelasting? Dan dient u over dat gedeelte wel erfbelasting te betalen.

Om welke vrijstellingen gaat het bij het betalen van erfbelasting?

Wanneer u de partner van de overledene bent, hoeft u pas bij een bedrag hoger dan €671,910 euro erfbelasting te betalen. Bent u een kind of kleinkind van de overledene? Dan dient u bij een bedrag boven de €21.282 euro erfbelasting te betalen. Bent u een ouder van de overledene? Dan dient u erfbelasting te betalen wanneer u meer dan €50.397 euro erft, zelfs als beide ouders nog leven. Heeft u een andere relatie tot de overledene dan hierboven omschreven, dan dient u boven de €3244 euro al erfbelasting te betalen. Wanneer u meer erft dan de vrijgestelde bedragen, dient u alleen over het deel wat te veel is erfbelasting te betalen.

Wat zijn de veranderingen voor schrijnende situaties per 1 juli 2021?

Kinderen en mensen in schrijnende situaties hadden voorheen geen recht om de erfbelasting over een langere periode aan de Belastingdienst te betalen. Eerst was er sprake van rente bovenop langdurig uitstel van het betalen van de erfbelasting. Hierdoor zou de schuld door de loop der jaren alleen nog maar hoger worden. Dit zorgde voor veel problemen bij bijvoorbeeld kinderen die wees waren geworden. Er wordt op dit moment aan een nieuwe wetgeving gewerkt, waarbij er geen rente meer over het langdurige uitstellen van betalen van de erfbelasting betaald hoeft te worden. Waarschijnlijk zal de gehele nieuwe wetgeving in 2023 van kracht worden.