Er is aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst door toedoen van de toeslagenaffaire

De toeslagenaffaire houdt Nederland al geruime tijd bezig. Er zijn veel onschuldige personen gedupeerd geraakt door de slechte en discriminerende werkwijze van de Belastingdienst. Gedupeerden werden onterecht als fraudeur bestempeld in het systeem, handmatig gevlagd door personeel van de Belastingdienst en zijn hierdoor veel geld verloren. De gedupeerden zijn diep in de schulden terecht gekomen, zonder dat dit terecht was. Er wordt nu dan ook aangifte tegen de Belastingdienst gedaan vanwege discriminatie. In dit nieuwsbericht leest u er meer over.

Waarom is er aangifte gedaan vanwege discriminatie?

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangiften tegen de Belastingdienst ontvangen en in behandeling genomen vanwege discriminatie. De Belastingdienst zou discriminerend te werk gaan. Er wordt van discriminatie gesproken doordat het grootste gedeelte van de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire een buitenlandse achtergrond hadden. Het OM stelde toen, dat justitie niets te maken heeft met de afhandeling van de toeslagenaffaire en dat dit in het politieke domein moet worden opgepakt. Een Utrechtse strafrechtadvocaat doet namens drie gedupeerden aangifte bij het politiekorps Midden-Nederland, aangezien zij zich gediscrimineerd voelen door ambtenaren van de Belastingdienst.

De aangifte wordt op een manier gedaan, zodat andere gedupeerden zich makkelijk kunnen aansluiten en er aan een grotere zaak gebouwd kan worden. Het OM heeft tot nu toe alle aangiften afgehandeld, zonder een strafrechtelijk onderzoek naar de Belastingdienst te starten. Uit onderzoek van accountantsbureau PwC is gebleken dat er bij tientallen gevallen sprake was van fraude op basis van persoonskenmerken zoals uiterlijk en nationaliteit. De Belastingdienst had een statement uitgebracht dat de nationaliteit of het uiterlijk van gedupeerden geen criterium waren om deze personen onterecht als fraudeur te bestempelen. Uit het onderzoek van PwC komt echter naar voren dat er Belastingambtenaren tussen zaten die moedwillig discrimineerden.

Topambtenaren hebben aangifte gedaan

Ondanks meerdere aangiften tegen de Belastingdienst vanwege discriminatie, heeft het OM nog niet voor een strafrechtelijk onderzoek gepleit. In mei 2020 deden al drie topambtenaren aangifte tegen de werkwijze van de Belastingdienst. Deze personen deden aangifte van beroepsmatige discriminatie en knevelarij bij Haags hoofdofficier Michiel Zwinkels. Alle drie de topambtenaren die aangifte deden, werkten alle drie bij het ministerie voor Financiën. Het kabinet heeft op hun beurt geweigerd om aangifte te doen. Er werd een second opinion opgevraagd, waaruit bleek dat de Belastingdienst wel degelijk misdrijven heeft gepleegd, waardoor de overheid wel aangifte moest doen!

Het OM stelde nooit een strafrechtelijk onderzoek in omdat de Belastingdienst niet strafrechtelijk vervolgd kan worden, aangezien het tot de Nederlandse staat behoort en deze altijd immuniteit heeft. Daarnaast kunnen individuele ambtenaren niet de schuld krijgen.

Het OM heeft de zaak veel te makkelijk afgehandeld

De strafrechtadvocaat die toch voor een strafrechtelijke zaak tegen de Belastingdienst vecht, Boumanjal, vindt dat het OM er veel te makkelijk over oordeelt. Er dient volgens hem een diepgravend opsporingsonderzoek uitgevoerd te worden, aangezien er uit andere onderzoeken zeker bewijzen voor discriminatie naar voren komen. Volgens advocaat Boumanjal dienen de personen die moedwillig en handmatig personen op basis van nationaliteit op de fraudelijsten zetten worden aangepakt.