Een betalingsregeling treffen voor terugbetaling van toeslagen

Er is nog steeds veel te doen om de affaire kinderopvangtoeslag. Hopelijk zit u niet in deze situatie, maar het kan zijn dat u wel geld aan de Belastingdienst terug moet betalen omdat u te veel toeslag heeft ontvangen. Dit kan gaan om kinderopvangtoeslag, maar ook om zorgtoeslag of huurtoeslag. Als u teveel heeft ontvangen dan krijgt u altijd eerst een aanslag waarbij u wordt verzocht het gehele bedrag in één keer terug te betalen, vóór een bepaalde datum. Dit is voor veel particulieren vaak lastig, omdat ze een dergelijk bedrag niet in één keer kunnen missen.

Verrekening met een lopende toeslag

Wanneer u toeslagen terug moet betalen en dat lukt niet in één keer dan kunt u het teveel ontvangen bedrag eventueel laten verrekenen met toeslag waar u wel recht op heeft. Stel u heeft in een bepaald jaar 600 euro teveel huurtoeslag ontvangen omdat u bent verhuisd naar een woning met een lagere huur. U heeft voor uw nieuwe woning wel recht op huurtoeslag. In dat geval kunt u het verschuldigde bedrag laten verrekenen. U hoeft dan niets terug te betalen, maar ontvangt in het nieuwe jaar minder of geen huurtoeslag.

Een terugbetalingsregeling treffen

Als het niet mogelijk is om teveel ontvangen toeslag te verrekenen dan kunt u een terugbetalingsregeling treffen. Deze heeft standaard een looptijd van 24 maanden. Eerder of sneller terugbetalen mag natuurlijk ook. U ontvangt maandelijks een acceptgiro waarmee u de termijn kunt voldoen. U kunt online altijd zien hoeveel er nog openstaat van de vordering. Als u niet op tijd kunt betalen is het verstandig om contact op te nemen met de Belastingdienst via de Belastingtelefoon. Er kan dan vaak op individuele basis een nieuwe regeling worden getroffen of bijvoorbeeld een maand uitstel worden verleend.

Betaal altijd op tijd uw vordering terug

Het is belangrijk om een vordering wegens ten onrechte of te veel ontvangen toeslagen op tijd terug te betalen. Als u dit niet doet wordt de vordering verhoogd met een boete wegens te late betaling. Zo kan een vordering die aanvankelijk wellicht nog wel meeviel uiteindelijk flink oplopen. Voorkom dit en betaal op tijd of tref tijdig een betalingsregeling voor betaling in termijnen.