De Brexit is nu ook een feit voor het handelsverkeer met de EU

Vorig jaar al stapte het Verenigd Koninkrijk officieel uit de Europese Unie. Vervolgens is er maandenlang onderhandeld over een handelsdeal tussen het VK en de EU. Voorheen was er vrij handelsverkeer, net als tussen de overige EU landen, maar die afspraak kwam nu natuurlijk te vervallen. Zoals het met alle onderhandelingen over de Brexit ging, had ook dit handelsakkoord de nodige voeten in de aarde. Op het nippertje lukte het de onderhandelaars om vlak voor de jaarwisseling naar 2021 een deal te sluiten.

Check de gevolgen als u zaken doet met het VK

Als u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, of u nu goederen daar koopt en in Nederland invoert of andersom, is het aan te raden om te checken of er gevolgen zijn voor de manier waarop u dat tot nu toe altijd regelde. Als u inkoopt in het VK, dan moet er over de aankoop Btw worden betaald. Dit kunt u doen bij de Douane, direct bij de inkoop. U kunt ook Vergunning Artikel 23 aanvragen bij uw Belastingkantoor. Hiermee kunt u achteraf aangifte voor de Btw doen. Dit is handig als u regelmatig inkoopt in het VK en niet steeds aparte Btw betalingen wilt doen.

Hoe zit het met de inkomstenbelasting als ik in het VK woon?

Wanneer u in het VK woont en in Nederland aangifte doet voor de inkomstenbelasting, dan veranderen de regels niet. Zo heeft u gewoon recht op heffingskortingen. Als uw situatie in 2021 verandert, dan heeft dat mogelijk wel gevolgen voor de manier waarop u inkomstenbelasting betaalt Wanneer een inwoner van het VK in Nederland is gedetacheerd gelden de belastingregels zoals die eerder waren afgesproken. Het belastingverdrag tussen de EU en het VK blijft vooralsnog van kracht. Als u twijfelt over de toepassing van regels voor de inkomstenbelasting, neem dan contact op met de Belastingtelefoon om uw situatie te bespreken.

De gevolgen voor het ontvangen van toeslagen

Als u in het VK woont en u ontvangt vanuit Nederland een toeslag, zoals zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag, dan krijgt u deze ook in 2021. Als u pas in 2021 voor het eerst toeslag aanvraagt omdat u als Nederlander in het VK woont, dan is nog niet helemaal duidelijk hoe de regels worden toegepast. In de loop van 2021 wordt hierover meer duidelijk. Het is aan te raden als uw situatie daarvoor aanleiding geeft om contact op te nemen met de Belastingtelefoon om dit te bespreken.

Er is nog veel onduidelijk over de Brexit

Omdat het handelsakkoord met de Britten pas op het allerlaatste moment werd gesloten, is er eind 2020 nog veel onduidelijk over de regels die vanaf 1 januari 2021 gaan gelden. Over veel zaken wordt momenteel nog onderhandeld. Als het voor u van belang is om te weten hoe de belastingregels tussen Nederland en het VK worden, raadpleeg dan regelmatig de website van de Belastingdienst of bel de Belastingtelefoon om uw vraag voor te leggen.