De Belastingdienst ligt onder vuur na het schenden van meerdere regels

Een tijdje terug is al aan het licht gekomen dat de Nederlandse Belastingdienst niet altijd correct handelt. Zij maken fouten en de gewone mens is er de dupe van. Mensen worden financieel hard geraakt en soms zelfs uitgekleed, door een fout van de Belastingdienst zelf. Dit is onacceptabel en de Tweede Kamer begint dan ook steeds vaker kritische vragen te stellen over de aanpak van de Belastingdienst. In deze blog leest u meer over welke overtredingen de Belastingdienst tot nu toe allemaal heeft begaan en wat de Tweede Kamer en het kabinet hieraan proberen te veranderen.

De brief van het kabinet aan de Tweede Kamer

Het kabinet heeft een brief opgesteld voor de Tweede Kamer over het onjuist handelen van de Belastingdienst over een periode van meerdere jaren. In de brief staan wetten en regels die door de Belastingdienst overtreden zijn. De brief bestaat uit 11 pagina’s en sommige Kamerleden zeggen dat nog niet eens alle fouten van de Belastingdienst erin staan vermeld. Men verwacht dat er na strengere controles nog meer overtredingen aan het licht zullen worden gebracht. De brief is niet alleen maar negatief. Er staat namelijk ook in vermeld dat de Belastingdienst over het algemeen wel juist handelt en dat de overtredingen die begaan zijn, niet altijd desastreuze gevolgen hadden voor de betrokken burgers.

Ondanks dat de brief niet alleen maar negatief is, is de Belastingdienst wel in een slecht daglicht komen te staan. Het is vooral vervelend voor de burgers die de dupe zijn geworden van het onjuist handelen van de Belastingdienst en het overtreden van beginselen en wetten, die ervoor hebben gezorgd dat burgers nu flink in de schulden zitten.

Op welke vlakken is de Belastingdienst over de scheef gegaan?

De brief geeft vooral een aantal interessante overtredingen aan op het gebied van overschreden beslistermijnen, het slecht of helemaal niet motiveren van bepaalde besluiten en het schenden van de privacywetgeving. Vooral de kinderopvangtoeslagenaffaire is in de media breed uitgemeten. Uit onderzoek blijkt dat de Belastingdienst moedwillig documenten en stukken achterhield, zodat de ouders van kinderen hun gelijk bij de rechter niet konden bewijzen. Er werden zomaar toeslagen verrekend en stopgezet, ondanks het feit dat de burgers er wel recht op hadden. Dit kan en mag nooit meer gebeuren.

Hoe zit het met de toeslagen?

Pieter Omtzigt en Renske Leijten hebben zich afgelopen periode beziggehouden met het ontmaskeren van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Toen dit probleem bekend werd gemaakt, was heel Nederland in shock. Mensen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire en de Belastingdienst, zijn door de jaren heen veel kwijtgeraakt. Men is diep in de schulden terecht gekomen en in sommige gevallen zijn hele gezinnen hun woning kwijtgeraakt en hebben ze veel verdriet en stress geleden. Dit had nooit mogen gebeuren, vandaar dat men nu strenger op de Belastingdienst zal controleren. Er is een lijst opgevraagd door de Kamerleden, waarin alle wetten en regels staan waar de Belastingdienst zich gewoonweg niet gehouden heeft.