De Belastingdienst is niet meer de eerste schuldeiser door corona

Het demissionaire kabinet heeft besloten dat er voor gezonde ondernemingen met schulden door toedoen van de coronacrisis, snel een oplossing dient te worden gevonden voor het aflossen van deze schulden. De Belastingdienst wil hieraan bijdragen door in ieder geval geen eerste schuldeiser meer te zijn voor deze gezonde ondernemingen, die ondanks steunpakketten in de schulden zijn geraakt. In dit nieuwsbericht leest u op welke manier de Belastingdienst voorheen met ondernemers in de schuldsanering omging. Verder komt u erachter hoe de nieuwe situatie eruit komt te zien en wat de werkgeversorganisaties van de huidige ontwikkelingen vinden.

Hoe was de situatie voordat corona uitbrak?

Wanneer bedrijven in de schulden raken, worden er allerlei manieren bekeken om zo snel mogelijk uit de schulden te komen. Gezonde bedrijven kunnen naast het aangaan van bepaalde betalingsafspraken met de schuldeisers, zo veel problemen hebben, dat zij in de schuldsanering terecht komen. Een schuldsaneringstraject is lang en slopend. Wanneer een bedrijf in de schuldsanering terecht komt, is de Belastingdienst vaak de schuldeiser die het grootste gedeelte van de vorderingen alsnog uitbetaald krijgt. De Belastingdienst heeft namelijk een preferente positie als het op het aflossen van schulden aankomt. De regel is dat u als ondernemer of bedrijf zijnde moet opdraaien voor de schulden die u maakt.

Het traject zorgt ervoor dat een deel van de schulden wellicht kan worden kwijtgescholden, maar de Belastingdienst geeft hier niet snel aan toe en krijgt toch vaak het grootste gedeelte van de schulden terugbetaald.

Op welke manier gaat de Belastingdienst schulden op dit moment aanpakken?

Aangezien de Belastingdienst vaak een preferente positie had voor bedrijven die in een schuldsaneringstraject belanden, besluit de fiscus door al het gedoe rondom corona om deze preferente positie op te geven. Dit houdt in dat er een grotere kans ontstaat dat de bedrijven tot een akkoord voor gedeeltelijke kwijtschelding van hun schulden kunnen komen. De Belastingdienst is vaak één van de grootste schuldeisers, zeker in dit verhaal met door corona getroffen ondernemers. Hoewel de meeste bedrijven steunpakketten hebben ontvangen, is het ze door de coronacrisis niet gelukt om uit de schulden te blijven en hun hoofd boven water te houden.

Hierdoor heeft de Belastingdienst een uitzondering gemaakt voor in de kern gezonde bedrijven die er financieel weer bovenop kunnen komen. De ondernemers mogen de belastingschuld die zij op dit moment hebben, in de komende vijf jaar afbetalen. Dit geeft alle partijen meer ademruimte en tijd om tot een gepaste oplossing te komen.

Hoe staan de werkgeversorganisatie tegenover deze ontwikkeling?

Werkgeversorganisaties zoals het MKB-Nederland en de VNO-NCW, zijn erg blij met de versoepelde regelingen via de Belastingdienst. Dit heeft namelijk een voordeel voor de bedrijven met schulden, aangezien private schuldeisers door deze regeling wellicht sneller tot een akkoord kunnen komen, zonder dat er veel opgeofferd dient te worden. Verder vinden lobbyisten voor het bedrijfsleven het belangrijk dat het kabinet nadenkt over bedrijven die faillissement aanvragen en die direct privé ook al hun geld en bijvoorbeeld hun huis kwijtraken. Dit zou in de toekomst namelijk beter geregeld dienen te worden.