Burgers die op de illegale zwarte lijst van de fiscus staan, kunnen belastingaanslagen aanvechten

De fiscus zou allerlei ‘zwarte lijsten’ bij hebben gehouden, met persoonsgegevens van honderdduizenden burgers en ondernemers die door hen extra gecontroleerd werden en onder extra toezicht werden gesteld. Doordat de ‘zwarte lijst’ geheim was en de betrokkenen geen enkel idee hadden van het bestaan van die lijst, is er in strijd met de AVG gehandeld. Verder had de Belastingdienst geen wettelijke basis voor het opstellen en bijhouden van de ‘zwarte lijst’. Hierdoor kunnen burgers op de lijst hun belastingaanslagen nu gaan aanvechten.

Hoe zit het met het geheime systeem van de fiscus?

Het waren de Trouw en het RTL Nieuws die in 2020 aan het licht brachten dat de Belastingdienst jarenlang gebruik zou hebben gemaakt van een geheim systeem, wat ook wel de ‘zwarte lijst’ wordt genoemd. Dit systeem werd ingezet zodat medewerkers van de Belastingdienst mogelijke fraude signaleringen konden registreren. De Fraude Signalering Voorziening (FSV) is in de loop der jaren uitgegroeid tot een lijst met ruim 270.000 namen van burgers en ondernemers. Doordat iedereen zomaar op de lijst kon worden gezet, zonder dat er onderzoek werd gedaan of er wel echt sprake van fraude was, stonden veel namen ongegrond op de ‘zwarte lijst’.

Tot op de dag van vandaag is nog steeds onduidelijk waarom zoveel onschuldige namen op de FSV terecht zijn gekomen. Een ander schandaal dat met deze lijst te maken heeft, is het feit dat de burgers of ondernemers met een dubbele nationaliteit op deze lijst, extra gecontroleerd werden als zij hun inkomstenbelasting aanleverden.

De burgers op de ‘zwarte lijst’ van de Belastingdienst wisten van niks

Het is illegaal om een lijst met namen van burgers en ondernemers bij te houden, op grond van verdenkingen op fraude. De mensen die op de zogenaamde ‘zwarte lijst’ van de Belastingdienst stonden, wisten van niets en hebben zich er ook nooit tegen kunnen verweren. Het gaat een hele klus worden om de zaak omtrent het FSV onder de loep te nemen. De betrokkenen hebben in ieder geval recht op opheldering. Doordat de Belastingdienst onrechtmatige selectie heeft gehanteerd, kan er sprake zijn van onjuiste belastingaanslagen richting de burgers en ondernemers die op de lijst stonden. Dit zou betekenen dat zij een aantal belastingaanslagen kunnen aanvechten.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet onderzoek naar dit verhaal

Wanneer er misbruik van persoonsgegevens wordt gemaakt, is dit in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hier onderzoek naar verrichten. Hoewel de AP op dit moment onderzoek naar de werkwijze van de Belastingdienst doet, wordt er verwacht dat er op de korte termijn nog geen resultaat uit voortkomt. Wel is duidelijk geworden dat het om grote nadelige gevolgen voor burgers op de ‘zwarte lijst’ gaat. Zij hebben mogelijk duizenden euro’s aan ongegronde belastingaanslagen aan de Belastingdienst betaald. Deze belastingaanslagen kunnen zij nu aanvechten. Aangezien de burgers minimaal vijf jaar lang gecontroleerd zijn, kan de Belastingdienst honderdduizenden bezwaren gaan verwachten, nu deze informatie aan het licht is gekomen.