Bestaansminimum in gevaar door ontbreken beslagvrije voet

De Belastingdienst is een onmisbaar apparaat in Nederland, maar het werkt niet altijd naar behoren. Toeslagen zijn soms ingewikkeld, wanneer u erachter bent of u er aanspraak op kunt maken, bent u er nog niet. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de Belastingdienst en zij zijn erachter gekomen dat er niet automatisch rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet bij de verrekening van bepaalde toeslagen. Hierdoor komen mensen door toedoen van de Belastingdienst onder het bestaansminimum uit, waardoor zij enorme geldstress ervaren. In deze blog leest u er meer over.

Wat kunt u onder het bestaansminimum verstaan?

Het bestaansminimum kunt u het beste zien als het geld dat u maandelijks in ieder geval nodig heeft om uw vaste lasten en eerste levensbehoeften mee te kunnen betalen. Dit bedrag wordt berekend door naar uw gezinssamenstelling te kijken, maar dient in ieder geval ongeveer evenveel te zijn als de bijstandsuitkering. De Belastingdienst verrekende zo nu en dan toeslagen zonder een beslagvrije voet te hanteren. De beslagvrije voet zorgt ervoor dat de schuldenaar door schuldeisers niet onder het bestaansminimum terecht kan komen. Als de beslagvrije voet niet wordt gehanteerd, kunnen mensen soms niet meer in hun levensonderhoud voorzien en dat is kwalijk te noemen.

Wat doet geldstress met de gezondheid?

Wanneer iemand niet langer in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien, ontstaat er vaak geldstress. Geldstress is erg vervelend en kan zelfs tot fysieke en mentale klachten leiden. Wanneer iemand langdurig aan stress wordt blootgesteld, heeft dit vaak depressies, burn-outs en verschillende lichamelijke gezondheidsklachten tot gevolg. Om dit te voorkomen is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking gesteld. Deze wet is sinds januari 2021 van kracht, maar de LOSR geeft aan dat de wet nog niet voldoende wordt nageleefd. Vandaar dat er op dit moment weer aandacht voor wordt gevraagd in de Tweede Kamer.

Er zou een regeling moeten komen die naar ieder afzonderlijk individu kijkt en hen allemaal met terugwerkende kracht helpt om tot een passende betalingsregeling te komen.

Op welke manier vecht de kamer dit aan bij het ministerie?

De Tweede Kamer heeft aangegeven zich ernstige zorgen over dit fenomeen te maken. Bijna alle Tweede Kamer leden staan achter de beslissing om zo snel mogelijk een oplossing voor dit probleem te vinden. De kwestie is voorgelegd aan de staatssecretaris en de Tweede Kamer verlangt dat er zo snel mogelijk een gesprek plaatsvindt met de ombudsman en de leden van de LOSR om over dit probleem te praten. Het ministerie laat weten dat mensen die een verrekening van toeslagen op de deurmat krijgen, altijd gevraagd wordt of zij het bedrag kunnen betalen. Zo niet? Dan dienen de personen in kwestie contact op te nemen, zodat er naar een gepaste oplossing gezocht kan worden.

Wanneer iemand de verrekening niet op tijd voldoet, volgt automatisch een dwangverrekening. Als het zover komt zegt men dat er zeker wel rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet.