Komt het ooit nog goed na de kinderopvangtoeslag affaire?

De Belastingdienst heeft flinke steken laten vallen bij het onderzoek naar fraude met kinderopvangtoeslag. Zo is aan het licht gekomen na grondig onderzoek. Honderden ouders werden onterecht als fraudeur aangemerkt en moesten soms tienduizenden euro’s aan ontvangen toeslag terug betalen. Dit leidde soms tot schrijnende situaties zoals het stuklopen van relaties, verlies van werk en noodgedwongen verkoop van de eigen woning. Geen fraaie zaken, waarvoor de Belastingdienst dan ook het boetekleed aantrok.

Hoe kon het zo misgaan met de kinderopvangtoeslag?

Uit onderzoek bleek dat ambtenaren te gemakkelijk concludeerden dat ouders fraudeerden. Hiervoor werden onterechte criteria gebruikt, zoals woonplaats of etnische afkomst. Dit is natuurlijk onvergeeflijk. Veel ouders zit het vooral dwars dat ze onterecht als fraudeur te boek staan. Ondanks protesten hield de Belastingdienst voet bij stuk: de toeslag moest worden terugbetaald. Als ouders weigerden werd er beslag gelegd op het inkomen, waardoor mensen aan de rand van de financiële afgrond belandden.

Kan iets dergelijks in de toekomst opnieuw gebeuren?

Natuurlijk zal de verantwoordelijke minister er alles aan doen om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich bij de Belastingdienst nogmaals zal voordoen. Er zijn maatregelen getroffen, zowel extern als binnen de Dienst zelf, om dit te voorkomen. Het mag bijvoorbeeld niet meer voorkomen dat één persoon kan beslissen of een aanvrager van toeslagen al dan niet fraudeert. Een zaak wordt veel nauwkeuriger beoordeeld voordat een burger wordt beticht van fraude en de Belastingdienst tot terugvordering van ten onrechte verstrekte toeslagen overgaat.

Kan ik nog met een gerust hart kinderopvangtoeslag aanvragen?

Natuurlijk moet u bij de Belastingdienst een toeslag kunnen aanvragen als u meent hier recht op te hebben. U hoeft zich geen zorgen te maken dat een dergelijke grote fout zoals met de kinderopvangtoeslagaffaire nog eens zal plaatsvinden. Het toezicht is immers enorm verscherpt. Wel is het belangrijk goed uit te zoeken of u inderdaad recht heeft op de toeslag. Zo niet dan moet u deze immers terugbetalen en dat kan tot financiële problemen leiden. Laat u desnoods adviseren door een boekhouder of administratiekantoor die uw situatie kan beoordelen voordat u een toeslag aanvraagt. Als u meent onterecht toeslag te hebben ontvangen, reserveer dit geld dan en wacht af tot de Belastingdienst het bedrag van u terugvordert. U kunt een lopende  toeslag altijd tussentijds laten stopzetten zodat het ten onrechte ontvangen bedrag niet verder oploopt. Wijzigt uw situatie, controleer dan altijd of dit gevolgen kan hebben voor toeslagen die u ontvangt. Dit kan problemen voorkomen.