Gedupeerde ouders toeslagenaffaire eisen vervolging van de Belastingdienst

Het is u vast niet ontgaan dat er een groot schandaal rondom de Belastingdienst naar buiten is gekomen. De toeslagenaffaire heeft duizenden ouders getroffen en zorgde ervoor dat sommigen van hen hun huizen kwijtraakten en diep in de schulden terecht zijn gekomen. De Belastingdienst heeft de gedupeerden namelijk onterecht gedwongen om kinderopvangtoeslagen over een aantal jaren verspreidt aan hen terug te betalen, aangezien de Belastingdienst ervan was overtuigd dat deze toeslagen onterecht aan de ouders uitgekeerd waren. Dit bleek echter een grote fout en de Belastingdienst moet al een aantal maanden op de blaren zitten.

De gedupeerde ouders willen vervolging van de Belastingdienst afdwingen en daarom is er aangifte gedaan. In deze blog leest u meer over de mogelijkheden tot vervolging en leest u wat de ouders kunnen doen om voor gerechtigheid te zorgen.

Wat is de exacte reden voor deze actie voor een deel van de gedupeerden?

Doordat de kinderopvangtoeslagenaffaire aan het licht is gekomen, is er een grootschalig onderzoek opgericht naar de werkwijze van de Belastingdienst. Hoe heeft deze fout kunnen plaatsvinden en belangrijker nog, hoe kunnen dit soort fouten in de toekomst voorkomen worden? Families zijn financieel verwoest en dit heeft een grote impact op het welzijn van de gezinnen en ook op de mogelijkheden voor hun eigen toekomst, zonder sterk financieel plaatje. Zes gedupeerde ouders hebben aangifte gedaan omdat het Openbaar Ministerie heeft besloten om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Dit vinden zij onterecht, vandaar dat zij vervolging bij de rechter willen afdwingen.

De ouders worden bijgestaan door een advocaat. De ouders zijn het namelijk niet eens dat de kwestie niet voor een rechter zal verschijnen. De Belastingdienst gaf aan dat er sprake is geweest van een 80-20-benadering. Waarbij zij ervan uitgaan dat 20% van de benaderde mensen die toeslagen moeten terugbetalen onterecht aangesproken worden. Dit is niet eerlijk en heeft voor grote schade en veel stress bij de gedupeerden gezorgd.

Wat wordt er op dit moment met het verzoek van de gedupeerden gedaan?

De procedure loopt nog en de advocaat van de families die vervolging van de Belastingdienst eisen verteld dat er nog veel meer onderzoek moet worden gedaan naar de hele kwestie. Volgens de advocaat is de kans groot dat er telkens extra nieuwe informatie aan het licht zal komen, maar dat er ook afgewacht moet worden wat er in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire wordt gezegd. Het verhaal zal dus nog een staartje krijgen.