Gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag affaire worden gecompenseerd

In 2019 kwam één van de meest spraakmakende zaken waarbij de Belastingdienst is betrokken aan het licht. Het bleek dat de dienst jarenlang op basis van subjectieve informatie ouders had beticht van fraude met kinderopvangtoeslag. Vooral mensen met een buitenlandse achternaam werden hier het slachtoffer van. Zij moesten soms tienduizenden euro’s terugbetalen, een bedrag dat bij niet betalen snel opliep vanwege bijkomende kosten. In 2020 viel het 3e kabinet Rutte uiteindelijk na een vernietigend rapport van de commissie die deze onverkwikkelijke affaire onderzocht.

Gerechtigheid voor gedupeerde ouders

De ouders die het slachtoffer werden van de onjuiste besluiten van de Belastingdienst kregen eind 2020 al een eenmalige gift van 750 euro, zodat ze – soms na jarenlange ellende – in ieder geval de feestdagen konden vieren. In 2021 krijgen ouders een voorschot op de compensatie van 30.000 euro. Dit bedrag wordt in de eerste helft van 2021 overgemaakt aan alle gezinnen die door het handelen van de Belastingdienst een forse schuld hebben opgebouwd. Daarnaast worden schulden aan de overheid kwijtgescholden.

Voor veel ouders zijn de problemen nog niet voorbij

Ondanks deze besluiten van de regering zijn de problemen voor veel ouders nog niet voorbij. Want zij hebben ook bij andere partijen schulden opgebouwd. Denk aan huur- of hypotheekachterstand, niet betaalde abonnementen voor internet en bellen of schulden bij de nutsbedrijven. Gevreesd wordt dat deze schuldeisers meteen beslag zullen leggen op het uitgekeerde bedrag, zodat de ouders nog steeds in de problemen zitten. Er wordt binnen de regering druk overlegd, ook met schuldeisers die vorderingen hebben op de ouders die dit betreft.

De kinderopvangtoeslag gaat op de schop

Naar aanleiding van de affaire met de kinderopvangtoeslag vinden er in de Tweede Kamer debatten plaats over hoe het nu verder moet met de kinderopvang. Sommige partijen pleiten ervoor om de kinderopvang volledig gratis te maken. Dan is er ook geen toeslag meer nodig en kan dit drama zich nooit meer herhalen. Waar de regering uiteindelijk voor gaat kiezen en waar de Tweede Kamer mee instemt blijft nog even afwachten. Omdat het kabinet anno januari 2021 demissionair is, is de verwachting dat de beslissing wordt uitgesteld tot na de Tweede Kamerverkiezingen in maart en dus aan de nieuwe regering. De lopende afspraken met gedupeerde ouders worden uiteraard gewoon nagekomen, want de besluiten hierover zijn door de Kamer al genomen. Wellicht gaat niet alleen de kinderopvangtoeslag op de schop, maar ook andere toeslagen zoals zorgtoeslag en huurtoeslag.