De Kinderopvangtoeslag affaire heeft nog een lange nasleep

In 2019 werd duidelijk dat bij honderden gezinnen onterecht de kinderopvangtoeslag was gestopt en vervolgens teruggevorderd. Veel ouders kwamen hierdoor in grote financiële problemen doordat soms ineens tienduizenden euro’s aan vermeende onterecht ontvangen toeslag moest worden terugbetaald. Een deel van deze ouders maakte bezwaar, maar zonder resultaat. Bij sommige gezinnen leidde deze affaire tot enorme problemen, zoals de gedwongen verkoop van de woning of het stranden van de relatie. Sinds duidelijk werd dat de Belastingdienst in een groot aantal gevallen onterecht de kinderopvangtoeslag had teruggevorderd zijn hier al de nodige debatten in de Tweede Kamer aan gewijd.

Vertraging in de terugbetaling van toeslag

Helaas wil de afwikkeling nog niet goed vlotten. In de zomer van 2020 werd bekend dat de afwikkeling van een deel van de zaken vertraging oploopt. De ouders hebben hierdoor nog steeds geen duidelijkheid over hun situatie. De coronacrisis is hiervan deels de oorzaak, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat getroffen ouders hier niet nogmaals de dupe van mogen worden. De Tweede Kamer blijft dan ook aandringen op spoedige afwikkeling van de dossiers die nu nog open staan en waarbij ouders nog wachten op het seponeren van de vordering.

Hoe kon de kinderopvangtoeslag affaire ontstaan?

Uit onderzoek blijkt dat bij de Belastingdienst te gemakkelijk gebruik is gemaakt van standaard profielen. Hierbij werd zonder dat er goed individueel onderzoek werd gedaan aangenomen dat ouders fraudeerden. De toeslag voor de opvang van hun kinderen werd zonder pardon stopgezet en grote bedragen werden teruggevorderd. Door miscommunicatie en verkeerd beleid binnen de Belastingdienst werden de protesten van deze ouders niet gehoord. Zij moesten de vordering betalen, ook al konden ze aantonen dat deze onterecht was.

Hoe lang gaat de afwikkeling van deze affaire nog duren?

Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren voordat alle ouders zijn gecompenseerd voor het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslag en het opleggen van boetes. Volgens het kabinet zijn er dossiers die extra onderzoek noodzakelijk maken. Uiteraard heeft de coronacrisis er geen goed aan gedaan en wordt er rekening mee gehouden dat hierdoor de afwikkeling nog langer zal gaan duren. Dit is uiteraard heel vervelend voor de ouders die het betreft. Wel zijn er inmiddels maatregelen genomen bij de Belastingdienst om een herhaling van dit drama in de toekomst te voorkomen. Het vertrouwen in de Belastingdienst als overheidsinstelling heeft een flinke deuk opgelopen.