Bijzonder uitstel van betaling in verband met corona

Vanwege de coronacrisis hebben veel bedrijven het moeilijk. Ze hebben veel minder inkomsten door een gedwongen sluiting of omdat klanten of werk sowieso wegblijven. Maar de afdracht van belasting gaat vaak wel gewoon door. Zo is er de aanslag over 2019, een jaar waarin corona nog niet aan de orde was. Als u als ondernemer geconfronteerd wordt met een forse naheffing over dat jaar, terwijl u dat geld nu niet heeft omdat u alle zeilen moet bijzetten om het hoofd financieel boven water te houden dan kan dat aanleiding zijn voor de nodige slapeloze nachten.

Uitstel van betaling voor aanslagen

Voor ondernemers is er de mogelijkheid om uitstel van betaling te krijgen voor de betaling van aanslagen. Het gaat dan om bijvoorbeeld de aanslag omzetbelasting of de aanslag inkomstenbelasting. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst. U krijgt dan voor 3 maanden uitstel. Dit uitstel geldt met 1 aanvraag voor alle aanslagen, ook voor uw privé aanslag inkomstenbelasting indien van toepassing. Uitstel is uiteraard geen afstel, op enig moment moet de aanslag wel betaald worden. Maar u kunt hiervoor ook, als u uw werk als ondernemer weer opstart, een betalingsregeling treffen.

Wanneer kan er uitstel worden aangevraagd?

Uitstel kunt u aanvragen nadat u uw eerste betalingsherinnering heeft ontvangen. Zorg ervoor dat u direct daarna het uitstel aanvraagt, zodat er geen invorderingskosten worden berekend waardoor de vordering verhoogd wordt. U kunt dit uitstel zelf aanvragen op de website van de Belastingdienst, of bespreek dit met uw boekhouder. Deze kan de aanvraag ook voor u indienen met behulp van een door u afgegeven machtiging. U moet uw boekhouder hiervoor natuurlijk wel opdracht geven, uitstel wordt nooit automatisch verleend.

Bel de Belastingtelefoon voor meer informatie

Als u voor uitstel van betaling voor belastingen in aanmerking wilt komen, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de Belastingtelefoon. Dit uitstel geldt overigens ook voor particulieren. Als u bijvoorbeeld bent ontslagen als gevolg van de coronacrisis en u kunt vanwege een lager inkomen uw aanslag over 2019 niet op tijd betalen dan kunt u ook hiervoor uitstel vragen of een betalingsregeling treffen. Omdat iedere situatie anders is wordt er soms op individuele basis een beslissing genomen of u wel of geen uitstel van betaling kunt krijgen en zo ja hoe de regeling er voor u uitziet.