Belastingdienst en UWV onderzoeken fraude met coronasteun

Vanaf maart 2020 kunnen bedrijven en zzp’ers een beroep doen op steunmaatregelen van de overheid om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Vanaf oktober 2020 gaat de derde ronde steunmaatregelen van start. Vooral de eerste ronde, die liep van maart tot en met mei 2020 werd snel ‘uit de grond gestampt’ om ondernemers vlug te kunnen helpen. Inmiddels zijn de Belastingdienst en het UWV gestart met controle van de rechtmatigheid van de verstrekte ondersteuning.

Enkele tientallen bedrijven ontvingen onterecht steun

Uit eerste onderzoeken is gebleken dat een 40-tal bedrijven dat steun aanvroeg wordt onderzocht om te beoordelen of er mogelijk onterecht subsidie is verstrekt of dat er zelfs sprake is van fraude. Gezien het grote aantal bedrijven dat van de steunmaatregelen gebruik maakte is dit een zeer klein percentage. Als fraude wordt aangetoond zal er naast terugvordering mogelijk ook een boete worden opgelegd aan het desbetreffende bedrijf. Ook de komende tijd zullen UWV en Belastingdienst controles uitvoeren om te checken of bedrijven al dan niet onterecht steun hebben ontvangen.

Voorkomen dat er een boete wordt opgelegd

Als u voor uw bedrijf steun heeft ontvangen in verband met de coronamaatregelen, dan kan het zijn dat achteraf blijkt dat u hier geen recht op had, of dat u recht had op slechts een deel van het ontvangen bedrag. Wanneer u zelf al tot deze conclusie komt, is het verstandig om contact op te nemen met de instantie van wie u de steun ontving. Dit kan het UWV zijn, maar ook de gemeente. Gemeenten verstrekken namelijk de TOZO, de regeling voor zzp’ers. Stel dat u voor de eerste periode een uitkering heeft ontvangen, maar achteraf bleek dat u vanaf half april weer (deels) aan het werk kon, dan dient een deel van de steun te worden terugbetaald. Als u dit zelf meldt, zal geen boete worden opgelegd.

Overleg altijd met uw boekhouder over de steunmaatregelen

Het is belangrijk om het aanvragen van coronasteun altijd met uw boekhouder te bespreken. Deze heeft als het goed is een duidelijk overzicht van uw financiële situatie en kan samen met u beoordelen of u recht heeft op een tegemoetkoming uit één van de steunmaatregelen. Ook kan uw boekhouder de benodigde gegevens verstrekken, zoals salarisgegevens van personeel, kosten van huur en andere vaste lasten van uw bedrijfspand of een overzicht van inkomsten uit uw bedrijf over een bepaalde periode. Door direct juiste gegevens te verstrekken voorkomt u dat er op een later moment wordt teruggevorderd omdat de verstrekte uitkering niet terecht was.