Waarom wordt de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers afgebouwd?

Als zzp’er heeft u recht op de zogenaamde zelfstandigenaftrek. Dit is een bedrag van in 2020 ongeveer 7.000 euro dat u van uw inkomen mag aftrekken. Het bedrag is bedoeld als extra tegemoetkoming aan zelfstandigen die immers niet, zoals mensen in loondienst wel, recht hebben op andere extraatjes als vakantiegeld of een 13e maand. De regering wil echter het verschil verkleinen tussen zelfstandigen zonder personeel en mensen in loondienst. Daarom wordt de arbeidskorting de komende jaren verhoogd en de zelfstandigenaftrek met enkele procenten per jaar afgebouwd. Op die manier wordt de scheidslijn tussen deze twee groepen een stuk kleiner.

Maatregelen tegen schijnzelfstandigheid

Sinds de economische crisis die in 2008 begon, startten veel mensen die hun baan verloren als zelfstandige. Een deel van hen verdient bij lange na niet genoeg om daadwerkelijk in de kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Om als zelfstandige voor aftrek in aanmerking te komen moet er minimaal 1225 uur per jaar aan het eigen bedrijf worden besteed, maar zelfs zzp’ers die daaraan voldoen komen soms niet aan een inkomen dat voldoende is. Vaak is er dan wel een partner die ook een inkomen heeft zodat een aanvraag om bijstand niet nodig is. Maar het is natuurlijk de vraag of iemand die jaar in jaar uit veel te weinig verdient om in het bestaan te kunnen voorzien het predicaat zelfstandig ondernemer mag dragen.

Meerdere opdrachtgevers wordt een vereiste

Er is een groep zelfstandigen die jaar in jaar uit voor dezelfde opdrachtgever werkt. Dit is in strijd met het principe van zelfstandig ondernemerschap. Het is immers niet logisch als je als ondernemer uitsluitend diensten of goederen leert aan slechts 1 afnemer of opdrachtgever en dat gedurende langere tijd. Natuurlijk hangt het wel van de aard van de werkzaamheden af. Van een IT-consultant kan niet worden verwacht dat hij iedere 2 maanden een nieuwe opdracht heeft. Vaak worden dit soort mensen voor een langere periode ingehuurd om diverse projecten te doen.

Verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid

Een andere maatregel die de overheid wil nemen om zelfstandigen beter te beschermen is een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Een groot deel van de huidige zelfstandigen is niet verzekerd. Dat betekent dat zij bij ziekte of arbeidsongeschiktheid een beroep moeten doen op hun spaargeld en als dat er niet is op een bijstandsuitkering. Dat is een onwenselijke situatie, daarom wil de regering dat alle zzp’ers zich verplicht verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Hoe deze verplichte verzekering vormgegeven gaat worden wordt wellicht vanaf duidelijk.

Gaat er de komende tijd veel veranderen voor zzp’ers?

Sommige zzp’ers maken zich grote zorgen over hun toekomst. Ze vragen zich af of ze in de toekomst nog wel als zelfstandig ondernemer kunnen blijven werken nu er zoveel ingrijpende maatregelen genomen gaan worden. Maar houd voor ogen dat deze maatregelen nog niet zijn doorgevoerd. De Coronacrisis waar Nederland vanaf maart 2020 mee werd geconfronteerd heeft bovendien een rem gezet op bepaalde ontwikkelingen. Het is dus afwachten welke maatregelen en in welk tempo worden besproken en aangenomen door de Tweede Kamer.

Plaats een reactie