Ondernemers kunnen aangifte doen vanaf 1 maart 2022: hier alvast wat handige tips

Per 1 maart 2022 is het mogelijk om uw belastingaangifte over 2021 in te dienen bij de Belastingdienst. U dient dit zowel als burger en als ondernemer te regelen. Wanneer u door de Nederlandse wet- en regelgeving als ondernemer wordt gezien, dient u de belastingaangifte op een andere manier te doen, dan wanneer u in loondienst werkt. Hoewel het doen van belastingaangifte tijd en moeite kost, is het geen moeilijke taak. Op deze pagina leest u een aantal tips terug, waar u rekening mee dient te houden.

Check of u als ondernemer wordt gezien voor de inkomstenbelasting

Heeft u een eigen onderneming en werkt u als zzp’er, mkb’er of freelancer? Dan dient u ingeschreven te staan in de Nederlandse Kamer van Koophandel. Wanneer u de inschrijving heeft geregeld, bent u niet automatisch ondernemer voor de Nederlandse wet. U dient de Ondernemerscheck uit te voeren, om erachter te komen of de Belastingdienst u als ondernemer ziet. Het kan zijn dat u door de Belastingdienst niet als ondernemer wordt gezien, maar u toch winst maakt. U dient dan alsnog belasting te betalen over de winst die u maakt. U kunt deze bedragen invullen onder het kopje inkomsten uit overig werk.

Zorg dat u alle documenten en gegevens compleet hebt

Uw inkomstenbelasting regelt u het makkelijkst via MijnBelastingdienst. Als ondernemer met een eenmanszaak of als zzp’er, kunt u makkelijk en snel inloggen met uw DigiD. Voordat u aangifte doet, heeft u een winst- en verliesrekening en de balans nodig over 2021. Wanneer u alle documenten en gegevens bij de hand heeft, kunt u makkelijk en snel aangifte doen. Het is even wat uitzoekwerk, maar het is makkelijker dan u denkt. Wilt u zelf niet met alle cijfertjes te maken krijgen? Dan kunt u ervoor kiezen om een fiscaal dienstverlener in te schakelen.

Kunt u van de aftrekposten gebruikmaken?

Wanneer u erachter bent gekomen of u door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien, kunt u controleren of u in aanmerking komt voor bepaalde aftrekposten. Wanneer u aan het urencriterium van 1225 uur per jaar voldoet, kunt u zelfstandigenaftrek aanvragen. Het maximale bedrag dat over 2021 als zelfstandigenaftrek wordt gebruikt is €6670 euro. Naast de zelfstandigenaftrek zou u ook recht kunnen hebben op startersaftrek. Hier heeft u recht op wanneer u in de afgelopen 1 tot 5 kalenderjaren nog geen ondernemer was. Daarnaast mag u de zelfstandigenaftrek niet meer dan 2 keer hebben gebruikt in de afgelopen periode. Is dit het geval? Dan kunt u maximaal €2123 euro startersaftrek krijgen.

Kies voor handige boekhoudsoftware om de belastingaangifte makkelijker te maken

Wanneer u ondernemer bent, is het een slim idee om gebruik te maken van online boekhoudsoftware. Hiermee kunt u makkelijker belastingaangifte doen en is de kans op het maken van fouten nihil. Het handige aan boekhoudsoftware is dat u de gegevens direct bij de Belastingdienst kunt aanleveren. Verder staan uw documenten en gegevens veilig in het boekhoudprogramma. Zo hoeft u niet langer over de papieren versies te beschikken. Wilt u uw belastingzaken uit handen geven? Dan kunt u ervoor kiezen om een fiscaal dienstverlener in te schakelen.