De regering blijft ondernemers steunen vanwege de coronacrisis

In maart 2021 is het een jaar geleden dat corona in Nederland werd geconstateerd. Een paar weken later werd duidelijk dat er ook in Nederland veel slachtoffers zouden gaan vallen en kwam de eerste lockdown. Anno maart 2021 zitten we midden in de tweede lockdown die slechts mondjesmaat wordt versoepeld. De overheid kwam al direct in het voorjaar van 2020 met steunmaatregelen voor ondernemers en bedrijven. Die maatregelen werden verschillende keren verlengd. Hiermee wil de regering voorkomen dat veel bedrijven failliet gaan waardoor tienduizenden mensen hun baan verliezen.

Bepaalde sectoren zijn zwaar getroffen

Er zijn sectoren die zwaar worden getroffen. Denk aan de reisbranche, de cultuursector en mensen die ondersteunende diensten aanbieden voor de entertainmentsector. Dat er geen optredens en festivals worden georganiseerd treft duizenden ondernemers. Voor al deze bedrijven zijn er steunmaatregelen, al zijn er natuurlijk altijd ondernemers die vanwege bijzondere omstandigheden buiten de boot vallen. Het is altijd goed om uw boekhouder te laten controleren of u voor financiële ondersteuning in aanmerking komt. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld met de verhuurder van uw bedrijfspand overleggen over uitstel, vermindering of kwijtschelding van de huur die u voor het pand moet betalen. Veel vastgoedeigenaren zijn bijvoorbeeld bereid om te onderhandelen als u in ruil daarvoor uw huurovereenkomst verlengt, in de hoop uiteraard dat de zaken op een zeker moment weer beter zullen gaan.

Waar vind ik informatie over steunmaatregelen van de overheid?

U kunt de Belastingtelefoon bellen als u informatie wilt over de steunmaatregelen die op dit moment van kracht zijn voor bedrijven en zelfstandig ondernemers. U kunt hierover ook informatie vinden bij verschillende instanties. Natuurlijk bij de Rijksoverheid, de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft veel informatie, evenals de website van de Kamer van Koophandel. Als u daar niet het antwoord op uw vraag vindt kunt u ook contact opnemen met uw boekhouder. Vaak hebben zij nog extra kanalen om antwoorden op vragen te vinden. Zo voorkomt u dat u financiële steun misloopt of per abuis geld krijgt waar u geen recht op had en dat dus weer terugbetaald moet worden.

Komen er nog nieuwe steunmaatregelen?

Afhankelijk van hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen en hoe lang het nog gaat duren voordat Nederland weer terug kan naar een ‘normale’ samenleving, zullen er wellicht nog nieuwe steunmaatregelen komen. Het voordeel voor het Rijk is dat er momenteel erg goedkoop geld kan worden geleend vanwege de lage rente. Ook zijn de Europese regels voor de landsbegrotingen versoepeld waardoor er meer mogelijkheden zijn. Maar natuurlijk hoopt iedereen dat we de coronapandemie en daarmee de crisis snel achter ons kunnen laten.