De Belastingdienst verstuurd de beschikkingen voor de Wtl 2020

De beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtfl), worden door de Belastingdienst vanaf 3 juni 2020 naar de werkgevers verzonden. Het is belangrijk dat u als werkgever in de gaten houdt of u recht heeft op tegemoetkomingen over 2020. Dit kan gaan om één of meer tegemoetkomingen zoals loonkostenvoordeleen (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het bedrag dat u als werkgever terug kunt krijgen, kunt u in de bijlage van de verzonden beschikking terugvinden. De betaling van de beschikking zal vóór 1 augustus 2021 geschieden. U kunt de betaling van de Belastingdienst binnen 6 weken na dagtekening van uw brief op uw rekening ontvangen. In deze blog leest u er meer over.

Wat houdt de Wtl in?

Wtl staat voor de Wet tegemoetkomingen loondomein en bestaat uit drie verschillende tegemoetkomingen voor ondernemers met personeel in dienst. De wet is opgesteld zodat werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt toch interessant gemaakt worden om door de werkgever in dienst genomen te worden. Wanneer u als werkgever kwetsbare werknemers in dienst neemt, ontvangt u loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV. De Wtl is in de plaats van de premiekortingen voor arbeidsgehandicapte of oudere werknemers in het leven geroepen.

De mogelijke tegemoetkoming(en) waar u als werkgever aanspraak op kunt maken, worden altijd over het kalenderjaar van het jaar ervoor berekend. U ontvangt een voorlopige berekening, waarin u de gegevens van de werknemer en de bedragen voor de tegemoetkoming(en) alvast in kunt zien.

Zorg ervoor dat u de voorlopige berekening zorgvuldig controleert

Voordat u de definitieve beschikking ontvangt, krijgt u een voorlopige berekening te zien. Het is de bedoeling dat u de voorlopige berekening grondig checkt. Alle gegevens in de aangifte dienen correct te zijn ingevuld. Klopt er iets niet? Dan kan het zomaar zijn dat u de tegemoetkoming(en) gedeeltelijk of helemaal niet ontvangt. Dit is natuurlijk zonde en kunt u maar beter voorkomen. De gegevens die niet kloppen, kunt u altijd nog wijzigen. De Belastingdienst stuurt u de definitieve berekening van de tegemoetkoming(en) uiterlijk 31 juli 2021 op. De bedragen die u van de fiscus ontvangt, worden uiterlijk 6 weken na dagtekening van de brief aan u uitgekeerd.

Meer informatie over het LKV en LIV

U ontvangt als werkgever een tegemoetkoming van de Belastingdienst als u werknemers aanneemt die ouder zijn en een uitkering hebben, werknemers die een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben of die een arbeidsbeperking hebben. U kunt ook voor LKV in aanmerking komen als u een werknemer herplaatst in een andere functie, wanneer hij/zij arbeidsongeschikt is geworden. Het LIV is een tegemoetkoming voor u als werkgever op het moment dat u werknemers in dienst heeft met een laag loon. Hierdoor betaalt u minder hoge loonkosten voor deze werknemer, maar neemt de kans op werk voor hem/haar toe. Het jeugd-LIV geldt voor werknemers tussen de 18 en 20 jaar oud.

De werknemers tussen de 18 en 20 jaar kosten u meer geld, dan wanneer u voor personeel van 16 of 17 jaar zou kiezen. Om deze groep toch een kans op een leuke baan te geven, kunt u er een tegemoetkoming voor ontvangen.