De Belastingdienst is weer begonnen met het versturen van dwangbevelen

Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst verschillende maatregelen genomen om burgers en ondernemers tegemoet te komen. Doordat veel banen en ondernemingen in zwaar weer terecht zijn gekomen, wordt er gedurende deze bijzondere periode losser met de betalingsregelingen omgegaan. De Belastingdienst verstuurde bijvoorbeeld veel minder dwangbevelen. Nu de coronacrisis een stuk beter gaat en men weer naar het werk kan en de ondernemingen weer open kunnen, heeft de Belastingdienst ervoor gekozen om ook weer dwangbevelen te versturen. In dit nieuwsbericht leest u meer over het dwangbevel, binnen welke termijn u dient te betalen en wat u kunt doen als u het geld niet heeft.

Wanneer kunt u een dwangbevel krijgen?

Een dwangbevel van de Belastingdienst ontvangt u niet zomaar. Dit wordt naar u verzonden op het moment dat u een belastingaanslag niet op tijd betaalt. Mist u de betalingstermijn van de belastingaanslag? Dan heeft u in de praktijk nog twee weken de tijd om de betaling alsnog te voldoen. Lukt het u ook niet om de betaling in de twee extra weken te voldoen? Dan verstuurd de Belastingdienst het dwangbevel. Het dwangbevel is de laatste mogelijkheid om de (naheffings)aanslag te betalen. Zorg ervoor dat u dit betaalt.

Wanneer de betaling niet binnenkomt, wordt er beslag gelegd op uw banktegoeden, bezittingen en een deel van uw inkomen. Dit is een uiterst vervelende situatie, waar u uiteraard niet in terecht wilt komen. Neem daarom contact op met de Belastingdienst of uw gemeente om een hulpvraag uit te zetten.

Binnen welke termijn dient het dwangbevel betaald te worden?

Wanneer u een dwangbevel van de Belastingdienst ontvangt, staat hier altijd in vermeld dat u het verschuldigde bedrag binnen twee dagen na de datum van het dwangbevel dient te betalen. Tijdens de coronapandemie krijgt u tijdelijk nog twee dagen extra om het verschuldigde bedrag aan de Belastingdienst te betalen. In totaal heeft u dus vier dagen de tijd om het geld naar de Belastingdienst over te maken. Wanneer u dit doet, voorkomt u extra kosten en beslaglegging. In het dwangbevel dat u ontvangt staat precies om welk bedrag het gaat en op welke manier u de betaling kunt voldoen. Houd er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor de kosten van het dwangbevel en dat u invorderingsrente betaalt.

Wat kunt u doen als u het dwangbevel niet op tijd kunt betalen?

Het is natuurlijk erg vervelend om een dwangbevel van de Belastingdienst te ontvangen. Zeker op het moment dat u in de financiële problemen zit, komt het dwangbevel ongelegen. Ontvangt u een dwangbevel voor het betalen van uw motorrijtuigenbelasting of andere belastingen? Dan kunt u een betalingsregeling treffen onder bepaalde voorwaarden. Heeft u meerdere belastingschulden of schulden lopen? Dan kunt u bij uw gemeente terecht om hulp te vragen. Wanneer het u zelfstandig niet meer lukt om uw rekeningen en belastingen te betalen, kunt u via de gemeente advies krijgen of een traject in de schuldhulpverlening starten.

Het is een goed idee om aan de bel te trekken, aangezien u dan niet nog meer schulden opbouwt, zonder dat u er hulp of ondersteuning bij krijgt. Samen bereikt u meer dan alleen.