De aflossing van een belastingschuld wordt voor ondernemers versoepeld

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat ondernemers die door corona een belastingschuld hebben opgebouwd, meer tijd krijgen om de schulden te betalen. Dit kunnen zij doen door een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aan te vragen. Het is logisch dat de Belastingdienst in deze uitzonderlijke situatie meedenkt met de burger en de ondernemer. Het kan niet zo zijn dat mensen de dupe zijn van de coronapandemie en er ook nog voor gestraft worden. Deze kwestie aanvliegen vereist zorgvuldigheid en medemenselijkheid. In deze blog leest u wat de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming inhoudt, hoe de nieuwe belastingen eruit komen te zien en op welke manier u als ondernemer uitstel aan kunt vragen bij de Belastingdienst.

Wat kunt u onder de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming verstaan?

Bent u ondernemer en heeft u uitstel voor uw betalingen aan de Belastingdienst aangevraagd, maar kunt u de bedragen rond 30 september 2021 niet betalen? Dan kunt u een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming kunt u tussen 1 oktober 2021 en 31 januari 2022 aanvragen. Deze tijdelijke aanvullende tegemoetkoming zorgt ervoor dat u de belastingen die u nog dient te betalen, waar u ook al een bijzonder uitstel voor heeft aangevraagd, pas na 31 januari 2022 hoeft te voldoen. Deze belastingschulden vallen onder de 60 maanden betalingsregeling die door de coronapandemie vorm heeft gekregen.

U kunt voor deze regeling in aanmerking komen als u al een bijzonder uitstel van betaling toegekend heeft gekregen. De betaalproblemen die u ervaart dienen hoofdzakelijk door de coronacrisis veroorzaakt te zijn en u voorziet dat de betalingsproblemen niet op de lange termijn zullen aanhouden. Verder dient u een deadline af te stemmen met de Belastingdienst en dient uw onderneming levensvatbaar te zijn, anders voldoet u helaas niet aan de voorwaarden. Het is belangrijk dat u nog steeds op tijd aangifte blijft doen, ook al zit u in deze vervelende situatie.

Hoe zien de nieuwe belastingen eruit?

De Belastingdienst heeft besloten dat ondernemers vijf jaar de tijd krijgen om de belastingschuld, die zij tijdens de coronapandemie hebben opgebouwd, aan de Belastingdienst terug te betalen. Eerst werd er gezegd dat de ondernemer voor oktober 2022 zou moeten betalen over 2021. Lukte dit niet? Dan zouden zij niet mee mogen in de ronde waarbij de schuld in vijf jaar afgelost mocht worden. Dit is nu teruggedraaid.

Op welke manier kunt u uitstel aanvragen?

Ontvangt u als ondernemer na 30 september 2021 een (naheffings)aanslag? Dan dient u eerst te kijken of u de belastingschuld die u heeft, kunt betalen. Lukt dit u niet? Dan kunt u een brief schrijven en een formulier invullen waarmee u de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming kunt aanvragen. Het is belangrijk dat u een verklaring laat opstellen door een deskundige partij of uzelf kunt verklaren op welke manier u aan de voorwaarden van deze regeling voldoet. Is uw verzoek voor bijzonder uitstel afgewezen? Dan kunt u in beroep gaan bij de algemeen directeur Belastingen, deze persoon zal uw situatie opnieuw evalueren. Het kan een lange weg worden, maar dit kan er wel voor zorgen dat u met meer tijd uw belastingschuld kunt afbetalen.