Bijzondere maatregelen in verband met de coronacrisis in Nederland

Nederland werd in maart 2020 geconfronteerd met een grootschalige uitspraak van COVID-19, ook wel het Coronavirus genoemd. De regering nam, om te snelle verspreiding van het virus te voorkomen, voor Nederland ongekend strenge maatregelen. Zo moesten half maart 2020 alle restaurants, cafés en andere plaatsen waar veel mensen samenkomen zoals theaters, sportscholen en sportclubs sluiten. Niet veel later werd iedereen aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven en alleen nog de deur uit te gaan voor noodzakelijke redenen, waardoor ook bepaalde detailhandel de klandizie zag verdampen.

Grote gevolgen voor ondernemers

De coronamaatregelen hebben voor veel ondernemers verstrekkende gevolgen. Daarom kwamen er maatregelen voor inkomensondersteuning, zowel voor zzp’ers als voor ondernemers met mensen in loondienst. Ook de Belastingdienst speelt hierbij een rol. Voor bepaalde aanslagen, zoals voor het betalen van Btw, loonbelasting en vennootschapsbelasting kan uitstel worden gevraagd. Van kwijtschelding is geen sprake, de belasting moet dus op zeker moment alsnog worden betaald, maar uitstel kan een uitkomst zijn als een ondernemer dankzij de maatregelen vanwege de corona uitbraak ineens zonder inkomen zit.

Onduidelijkheid over de duur van de maatregelen

Nu, in april 2020, is het nog erg onduidelijk hoe lang de maatregelen als gevolg van de corona uitbraak gaan duren. Dit zal sterk afhankelijk zijn van hoe het virus zich in de komende periode zal ontwikkelen. Als het aantal besmettingen, ziekenhuis opnamen en sterfgevallen afneemt kunnen maatregelen worden versoepeld. Maar zo lang dit nog niet overduidelijk het geval is zal de overheid hier niet snel toe besluiten. Daarom zijn de maatregelen voor inkomensondersteuning die het Rijk nu heeft genomen voor minimaal 3 maanden met de optie om deze voor nog eens 3 maanden te verlengen. Als ondernemer bent en u meent recht te hebben op inkomensondersteuning op grond van één of meer van de door de overheid genomen maatregelen, overleg dit dan zo snel mogelijk met uw boekhouder zodat een aanvraag kan worden ingediend.

Gevolgen voor de economie zullen aanzienlijk zijn

Ondanks alle steun vanuit de overheid verwachten economen dat de gevolgen voor veel bedrijfstakken aanzienlijk zullen zijn. Een golf aan faillissementen wordt verwacht. Hoe groot de schade zal zijn is pas in te schatten als duidelijk wordt hoe lang de maatregelen die nu zijn genomen in stand moeten blijven. Als restaurants weer open kunnen, kappers en schoonheidsspecialisten weer aan het werk mogen en winkeliers weer klanten krijgen kan worden bezien hoe groot de schade uiteindelijk is. Vooral in de bouwsector worden zware klappen verwacht, omdat veel projecten nu stil liggen en er voor nieuwe opdrachten niet wordt geïnvesteerd. Dit nadelig effect wordt pas later zichtbaar, als de crisis wellicht al over het hoogtepunt heen is.

Vraag ondersteuning aan als u er recht op heeft

Het is belangrijk om. Als u als ondernemer recht heeft op ondersteuning of uitstel van betaling hier ook daadwerkelijk gebruik van maakt. Als u recht h3eft op een regeling kan dit immers het verschil betekenen tussen een faillissement met grote gevolgen of een doorstart als de corona crisis voorbij is. Online is over alle regelingen informatie te vinden, maar ook uw boekhouder kan u hierover informatie geven. Natuurlijk kunt u met vragen ook terecht bij de Belastingdienst.

Plaats een reactie