Belastingdienst stuurt ondernemers brieven om belastinguitstel op tijd aan te vragen

De deadline om belastingaangifte te doen stond op 8 mei 2021. Als ondernemer zijnde dient u inkomstenbelasting te betalen. Twijfelt u over het feit of u door de Belastingdienst als ondernemer wordt bestempeld? Dan kunt u online de ondernemerscheck doen, zodat u in ieder geval weet op welke manier u uw belastingaangifte kunt doen. De Belastingdienst nu 60.000 ondernemers een brief stuurt met een herinnering om eventueel belastinguitstel op tijd en dus voor 30 juni 2021 aan te vragen. In deze blog leest u meer over de inhoud van de brief en wat er gebeurt als u het uitstel te laat aanvraagt.

Wat staat er in de brief van de Belastingdienst?

De Belastingdienst heeft 60.000 ondernemers een brief gestuurd waarin zij een dringend advies meegeven om de aanvraag voor uitstel van betaling op tijd aan de fiscus door te geven. Wanneer u ondernemer bent en u dit jaar moeite heeft met hebt betalen van uw belastingen, kunt u de Belastingdienst vragen om de betaaldatum voor u uit te stellen. De Belastingdienst laat weten dat het uitstel tot 30 juni 2021 aangevraagd kan worden, maar zij willen nu alvast waarschuwen, zodat de ondernemers op tijd een reminder ontvangen. Wanneer u als ondernemer uitstel aanvraagt, krijgt u 36 maanden de tijd om uw belastingschuld aan de Belastingdienst te voldoen.

De Belastingdienst verwacht dat er dit jaar veel uitstel zal worden aangevraagd, aangezien de coronacrisis vooral ondernemers erg hard raakt. Sommigen hebben afgelopen jaar veel minder omzet gedraaid of hebben zelfs dik verlies gedraaid. Er zijn verschillende financiële steunpakketten opgesteld voor ondernemers, zodat zij daarmee wellicht alsnog hun hoofd boven water kunnen houden. Er is dus begrip vanuit de Belastingdienst, maar u dient het uitstel wel op tijd aan te vragen!

Wat gebeurt er als u te laat om belastinguitstel vraagt?

Wist u dat u de belastingen voor 1 oktober 2021 al moet betalen als u voor 30 juni 2021 geen uitstel aanvraagt? Dat is al best snel en de betalingen bestaan onder andere uit omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Op dit moment hebben al 250.000 ondernemers uitstel aangevraagd en het gaat nu in totaal om een bedrag van 16 miljard euro, wat dus later door de ondernemers zal worden voldaan. Aangezien zoveel ondernemers financiële problemen hebben door de coronacrisis, heeft het kabinet besloten om nieuwe financiële steunpakketten samen te stellen. Wellicht zullen zij de regeling omtrent het belastinguitstel ook nog eenmalig aanpassen.