Wanneer kan ik uitstel aanvragen voor het indienen van mijn aangifte?

Uitstel aanvragen voor het indienen van een aangifte inkomstenbelasting hoeft niet te worden gemotiveerd. Normaal gesproken doet u vóór 1 mei van het jaar volgend op het belastingjaar waarop de aangifte betrekking heeft, aangifte voor de inkomstenbelasting. Maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor u niet tijdig aangifte wilt of kunt doen. In dat soort gevallen kunt u uitstel aanvragen. Dit wordt verleend voor een bepaalde periode. Houd deze wel in de gaten, want als u te laat bent wordt een boete opgelegd.

Aangifte uitstellen bij een terugvordering

Als u verwacht dat er een betaling voortvloeit uit uw aangifte inkomstenbelasting en u heeft niet tijdig het benodigde geld hiervoor beschikbaar, dan kan het de moeite waard zijn om uitstel aan te vragen. Bedenk wel dat uitstel geen afstel is. U zult de vordering hoe dan ook op een bepaald moment moeten voldoen, desnoods in termijnen. Als u weet dat u een vordering moet betalen na het doen van uw aangifte, bijvoorbeeld de premie Zorgverzekeringswet die u als zzp’er moet betalen, dan is het natuurlijk verstandig om hiervoor te reserveren. Ook als u op grond van uw inkomsten weet dat er loonbelasting moet worden betaald is het verstandig om hiervoor te reserveren.

Uitstel van betaling als gevolg van de coronacrisis

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de aangiftes die ze voor hun bedrijf moeten doen. Dit uitstel geldt dan automatisch ook voor de aangifte inkomstenbelasting die u persoonlijk moet doen. Het uitstel geldt voor drie maanden en kan eventueel worden verlengd. Het is wel nodig om een aangifte in te dienen, pas als u deze niet betaalt en hiervoor een aanmaning krijgt kunt u verzoek tot uitstel van betaling indienen. Het anno 2020 niet bekend voor hoe lang deze bijzondere regelingen in verband met de coronacrisis in stand blijven.

Bespreek uitstel van betaling tijdig met uw boekhouder

Hoewel u uitstel van betaling persoonlijk moet aanvragen met gebruik van uw DigID is het natuurlijk wel aan te raden om een verzoek tot uitstel van betaling voor aangiftes met uw boekhouder te bespreken als u van een administratiekantoor gebruik maakt. Deze kan dit dan in zijn administratie opnemen en u eventueel helpen als de Belastingdienst vragen heeft over uw situatie, bijvoorbeeld door het verstrekken van informatie uit de boekhouding.