Het wijzigen van de voorlopige aanslag

Wanneer u recht heeft op vooraftrek van belasting, zoals hypotheekrenteaftrek, dan krijgt u tegen het einde van het lopende jaar een brief van de Belastingdienst waarin wordt aangegeven hoeveel u het komende jaar terugkrijgt. De hypotheekrenteaftrek krijgen de meeste mensen maandelijks overgemaakt. U deelt dan het in de brief genoemde bedrag door 12. Maar wat nu als uw situatie wijzigt? U verkoopt uw huis en koopt een nieuwe woning, of u raakt uw baan kwijt waardoor uw inkomen fors daalt? Dan wijzigt ook het bedrag dat u terugkrijgt. Als u niets doet kan dit ertoe leiden dat u te weinig of te veel voorlopige teruggaaf krijgt.

De voorlopige aanslag tussentijds aanpassen

Wanneer uw inkomenssituatie wijzigt, dan kunt u via de website van de Belastingdienst uw voorlopige aanslag aanpassen. U dient hiervoor de nodige gegevens in te vullen, in feite doet u een soort tussentijdse aangifte. Als u er niet uitkomt kunt u dit natuurlijk uitbesteden aan een boekhouder. Als u in de oude situatie te veel terugkrijgt, betekent dit dat u het volgende jaar bij het doen van aangifte dit bedrag moet terugbetalen. U kunt er natuurlijk voor kiezen om het geld te reserveren en de betaling te regelen nadat u uw aanslag heeft gekregen. Als u dit vervelend vindt dan is een tussentijdse aanpassing de andere mogelijkheid.

Wat moet ik doen als ik te weinig voorlopige teruggaaf ontvang?

Als het maandelijks bedrag dat u krijgt aan voorlopige teruggaaf te laag is, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe woning koopt met een hogere hypotheek, dan kunt u eveneens de voorlopige teruggaaf aanpassen aan de nieuwe situatie. U kunt er ook voor kiezen om dit niet te doen, als u het extra geld niet direct nodig heeft. Het gevolg is dat u bij het doen van aangifte inkomstenbelasting, waarbij u uiteraard ook de betaalde hypotheekrente opgeeft, het te weinig ontvangen bedrag alsnog in 1 keer uitbetaald krijgt. Dit kan handig zijn als u het prettig vindt om een bedrag ineens te ontvangen. Spaarrente krijgt u niet meer, dus het geld op de bank zetten met dat oogpunt heeft sowieso niet zoveel zin.

Zorg dat u de aanpassing correct doorgeeft

Het is erg belangrijk om de aanpassing op de voorlopige aanslag correct door te geven. Een fout is niet zomaar hersteld en kan tot gevolg hebben dat u te veel geld ontvangt wat u vervolgens later weer terug moet betalen. Wees dus zeer zorgvuldig als u een aanpassing aanvraagt. Als u niet precies weet welke gegevens u moet invullen, laat het dan liever aan een deskundige over. U heeft voor het doorgeven van een aanpassing gegevens nodig over uw inkomen zoals een loonstrook of jaaropgave, en het jaaroverzicht van uw hypotheek wat u van uw hypotheekverstrekker ontvangt of online kunt inzien op de website van de kredietverstrekker.