Automatische verdeling voor aftrekposten in 2022? De Belastingdienst komt met een plan

De Belastingdienst van Nederland heeft een plan bedacht waardoor er automatische voorstellen van aftrekpostenverdelingen in voorlopige aangiften gedaan kunnen worden. De fiscus kiest hiervoor om belastingplichtige particulieren tegemoet te komen en een zo positief mogelijke verdeling aan te bieden. Hoewel de gegevens automatisch ingevuld worden, kan men de gegevens zelfstandig controleren en wijzigen als dit nodig blijkt. Dit kunt u doen door het wijzigingsformulier aan te vragen via MijnBelastingdienst. De nieuwe techniek is getest op 10.000 belastingplichtigen en hieruit kwamen positieve uitkomsten naar voren. Vandaar dat de Belastingdienst het plan binnenkort voor heel Nederland wordt uitgerold.

Een zo accuraat mogelijke inschatting

De Belastingdienst maakt al jaren een zo accuraat mogelijke inschatting voor de voorlopige aanslag. Deze inschatting wordt gemaakt door beschikbare gegevens te raadplegen. Voordat er een inschatting wordt gemaakt voor de voorlopige aanslag in 2022, kijkt de Belastingdienst naar de voorlopige aanslag die in 2021 is gemaakt. Hebben er wijzigingen plaatsgevonden? Dan worden de wijzigingen hier ook in meegenomen. Is er geen wijziging? Dan wordt er naar de inkomensheffing voor 2020 gekeken en of er toen een definitieve aanslag is opgelegd. Op die manier kan de Belastingdienst uitlezen of er bruikbare aangiften zijn waar zij de nieuwe voorlopige aanslag op kunnen baseren.

Is dit niet het geval? Dan worden de gegevens uit de ongewijzigde voorlopige aanslag in 2021 gebruikt. Voordat u de voorlopige aanslag voor 2022 ontvangt, wordt er uiteraard rekening gehouden met wijzigingen in de belastingregels die in het Belastingplan 2022 naar voren komen.

De automatische verdeling

De Belastingdienst zal geen aftrekposten gaan invullen. Het gaat echt alleen om de verdeling onder fiscale partners van ingevulde aftrekposten, waardoor er een zo gunstig mogelijke situatie ontstaat voor de uiteindelijke inkomstenbelasting. Personen die een fiscale partner hebben en die gezamenlijk een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen, kunnen van deze optimale verdeling gebruikmaken. U kunt de automatische verdeling die de Belastingdienst voor u maakt terugvinden in het online wijzigingsformulier op MijnBelastingdienst. Houd er wel rekening mee dat de automatische verdeling op dit moment alleen mogelijk is voor de voorlopige aanslag in box 1. Dit houdt de persoonsgebonden aftrek en eigen woning in.

Controleer alles zelf en wijzig waar nodig de gegevens

Wanneer meerdere Nederlanders van de automatische verdeling van aftrekposten gebruik kunnen maken is nog niet duidelijk. De woordvoerder van de Belastingdienst laat weten dat het systeem online werkend krijgen een zware ICT klus is. Het kost veel tijd om alle bugs uit het systeem te krijgen en het systeem optimaal te laten werken. Wanneer dit lukt, krijgt de belastingplichtige er wel iets voor terug. U kunt uw inkomstenbelasting op dat moment namelijk veel sneller regelen. Verder wordt de verdeling zo gunstig mogelijk gemaakt. Het is daarnaast mogelijk om de aftrekposten te verdelen zoals u dat zelf wilt. Maar wanneer u snel klaar wil zijn is dit een goed alternatief.

U dient er wel rekening mee te houden dat u zaken zoals scheidingen en flinke wijzigingen in inkomsten zo snel mogelijk bij de Belastingdienst dient te melden.