Aandachtspunten voor de aangifte inkomstenbelasting

Ieder jaar krijgen de meeste werkende landgenoten de brief van de Belastingdienst waarin hen wordt verzocht om aangifte te doen. Als u uw aangifte vóór 1 april indient garandeert de Belastingdienst dat u vóór 1 juni bericht krijgt. Ideaal als u een teruggave verwacht, die kunt u dan bijvoorbeeld aan de zomervakantie besteden. Als er betaald moet worden dan is haast natuurlijk niet zo aan de orde. U heeft sowieso tot 1 mei de tijd om de aangifte in te dienen. Wanneer uw aangifte door een belastingconsulent wordt gedaan kunt u via deze tussenpersoon eventueel uitstel aanvragen voor de aangifte als het bijvoorbeeld erg druk is en uw consulent er niet tijdig aan toe komt om uw aangifte te doen.

Vergeet geen enkele aftrekpost

Het is belangrijk om bij uw aangifte alle kosten op te geven die u van uw inkomen mag aftrekken. Voor mensen met een eigen huis is dat natuurlijk de hypotheekrente, maar ook giften mag u aftrekken en bepaalde medische kosten zoals de kosten voor een speciaal, door een arts voorgeschreven dieet die hoger zijn dan kosten voor levensmiddelen als u dit dieet niet hoefde te volgen. Als u een eigen bedrijf heeft mag u bedrijfskosten aftrekken, en daarbij zitten soms ook posten die u misschien over het hoofd zou zien. Overleg dit dus altijd met uw consulent als uw aangifte wordt ingevuld. De Belastingdienst geeft zelf ook op de website duidelijk aan welke kosten aftrekbaar zijn.

Een huis gekocht? De aankoopkosten zijn deels aftrekbaar

Als u een huis heeft gekocht in het afgelopen jaar dan zijn de kosten die u voor de aankoop heeft moeten maken zoals de kosten van een taxatie voor de hypotheek en de kosten die de hypotheekadviseur en de notaris in rekening hebben gebracht grotendeels aftrekbaar. Vergeet dit niet, want het gaat vaak om aanzienlijke bedragen die u van uw inkomstenbelasting mag aftrekken. Mocht u een post vergeten zijn dan kan de aangifte altijd worden herzien, als er nog geen beschikking is ontvangen kan deze gewoon worden aangepast. Maar ook als u al een definitieve aanslag heeft ontvangen kan er een aanpassing plaatsvinden als dit voor u gunstig is.

Houd uw administratie op orde

Het is handig om alle stukken die u nodig heeft voor de aangifte direct te verzamelen. Krijgt u het overzicht van uw hypotheek of de informatie over spaarrekeningen binnen? Leg deze dan direct apart of stop ze in een mapje “Aangifte” zodat u alles meteen bij de hand heeft en niet hoeft te gaan zoeken naar de gegevens als u uw aangifte gaat invullen of als de afspraak met de boekhouder aanstaande is. Maak van informatie die u digitaal krijgt bij voorkeur een uitdraai, dit maakt het vaak makkelijker om de aangifte in te vullen en u heeft op die manier de informatie ook altijd en overal bij de hand. Maak ook een overzicht van giften die aftrekbaar zijn, het is handig om dit gedurende het jaar bij te houden zodat u als de aangifte moet worden ingevuld meteen een handig overzicht heeft wat u direct voor de aangifte kunt overnemen.

Plaats een reactie