Controleer uw aangifte over 2020 extra goed

Controleer uw aangifte over 2020 extra goed

Vanaf 1 maart 2021 kunt u aangifte doen voor de inkomstenbelasting over 2020. Het is voor veel mensen een vreemd jaar geweest vanwege de uitbraak van corona. Veel bedrijven gingen failliet, veel ondernemers kregen financiële steun van de overheid. De Belastingdienst waarschuwt de burgers daarom om de vooraf ingevulde gegevens extra goed te controleren. Zeker … Lees verder

Het wijzigen van de voorlopige aanslag

Het wijzigen van de voorlopige aanslag

Wanneer u recht heeft op vooraftrek van belasting, zoals hypotheekrenteaftrek, dan krijgt u tegen het einde van het lopende jaar een brief van de Belastingdienst waarin wordt aangegeven hoeveel u het komende jaar terugkrijgt. De hypotheekrenteaftrek krijgen de meeste mensen maandelijks overgemaakt. U deelt dan het in de brief genoemde bedrag door 12. Maar wat … Lees verder

Wanneer kan ik uitstel aanvragen voor het indienen van mijn aangifte?

Wanneer kan ik uitstel aanvragen voor het indienen van mijn aangifte?

Uitstel aanvragen voor het indienen van een aangifte inkomstenbelasting hoeft niet te worden gemotiveerd. Normaal gesproken doet u vóór 1 mei van het jaar volgend op het belastingjaar waarop de aangifte betrekking heeft, aangifte voor de inkomstenbelasting. Maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor u niet tijdig aangifte wilt of kunt doen. In dat soort gevallen … Lees verder

Zo verloopt uw aangifte inkomstenbelasting vlot en soepel

Zo verloopt uw aangifte inkomstenbelasting vlot en soepel

Ieder jaar in februari krijgen miljoenen Nederlanders de uitnodiging om aangifte voor de inkomstenbelasting over het afgelopen jaar te doen. Sinds enkele jaren vult de Belastingdienst veel gegevens al vooraf in, voor zover deze bij de Dienst bekend zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over uw inkomsten uit loondienst en de gegevens met betrekking tot uw … Lees verder

Welke aftrekposten heb ik als ik als zelfstandige thuis werk?

Welke aftrekposten heb ik als ik als zelfstandige thuis werk?

Steeds meer mensen besluiten om voor zichzelf te beginnen. Een deel van deze zelfstandigen werkt thuis, zonder dat er sprake is van een kantoor. Denk aan webdesigners, copywriters of zelfstandigen die op kleine schaal een webwinkel hebben en de voorraad te verkopen goederen op zolder opslaan. In zo’n geval heeft u natuurlijk geen echte kantoorkosten, … Lees verder