Wist u dat u geld kunt besparen door aanspraak te maken op de middelingsregeling?

Tot 1 mei 2022 had u de tijd om uw belastingaangifte over 2021 te doen. Kwam hieruit naar voren dat u geen geld terugkrijgt? Dan is er nog een andere manier om te kijken of u belasting terug kunt krijgen. Dit kunt u namelijk doen door voor middeling te kiezen. Op deze pagina leest u wat de middelingsregeling inhoudt, waar het drempelbedrag uit bestaat en op welke manier u kunt middelen. Wanneer u in aanmerking komt voor de middelingsregeling, kunt u nog wel eens flinke bedragen terugkrijgen van de Belastingdienst. Het is dus zeker de moeite waard om dit eens te proberen, als u denkt dat dit voor u geldt.

Wat houdt de middelingsregeling in?

Wanneer u ervoor kiest om middeling toe te passen, kunt u de inkomens uit uw woning en uw werk van 3 opvolgende jaren bij elkaar optellen. De totale som die hieruit voortkomt, kunt u dan door 3 delen. Dit zorgt ervoor dat u uw gemiddelde inkomen te weten komt, waarna u de belasting per jaar opnieuw kunt laten berekenen. Hier kunnen nieuwe belastingbedragen uitkomen die u dient te betalen. Wanneer de nieuwe bedragen lager zijn dan de oude en u ook nog eens een verschil uitrekent van meer dan €545 euro, komt u in aanmerking op het terugkrijgen van belastinggeld. U dient dan nog wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen, die u op de website van de Belastingdienst kunt teruglezen.

Waar bestaat het drempelbedrag voor de middelingsregeling uit?

Houd er rekening mee dat u alleen bedragen terugkrijgt, als uw nieuwe belastingbedragen lager zijn dan de oude én wanneer er minimaal €545 euro verschil tussen zit. Dit bedrag van €545 euro is de drempel. U ontvangt dus geld terug via de middelingsregeling – de €545 euro dat als drempelbedrag wordt genoemd. Wanneer u de berekening maakt en u na de aftrek van de €545 geen positief getal overhoudt, is het voor u niet rendabel om de middeling door te zetten. Komt u wel in aanmerking om middeling toe te passen? Dan kunt u hier een schriftelijk verzoek voor sturen naar de Belastingdienst.

De Belastingdienst gaat zelf niet op zoek naar personen die kunnen middelen, dit dient u dus zelf in de gaten te houden.

U kunt over meerdere jaren uit het verleden middelen, mits deze opvolgend zijn

U mag zelf bepalen over welke 3 jaren u de middelingsregeling wil laten toepassen. Dit kunt u dus ook met terugwerkende kracht doen. De enige regel is dat u 3 opeenvolgende jaren dient te kiezen. Uw verzoek tot middeling mag dan bijvoorbeeld ook over 2018, 2019 en 2020 gaan. U dient het verzoek wel binnen 36 maanden na de uitgave van definitieve aangifte te doen. U kunt ook maar één keer per belastingjaar middelen, dus kies uw jaren strategisch uit. De jaren die u meeneemt in de middeling, mag u in een ander jaar niet opnieuw meenemen in een andere selectie van 3 opeenvolgende jaren. ZZP’ers en personen met een VOF kunnen naast reguliere burgers ook middeling aanvragen.