Wat moet ik doen als de Belastingdienst geld van me terugvordert?

Het kan gebeuren dat de Belastingdienst u een vordering oplegt. Dat hoeft zeker niet te betekenen dat u heeft gefraudeerd. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van een voorlopige teruggaaf en achteraf blijkt dat u hier geen of geen volledig recht op had, dan vordert de Belastingdienst dit bedrag van u terug, meestal naar aanleiding van de aangifte inkomstenbelasting. Als het gaat om een flink bedrag is dit natuurlijk niet leuk, maar er zijn wel mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen als u het bedrag niet in 1 keer terug kunt betalen.

Neem contact op met de Belastingdienst als u een vordering niet op tijd kunt betalen

Als u bericht krijgt van de Belastingdienst dat er een bedrag wordt teruggevorderd dan wordt hierbij een uiterste betaaldatum vermeld. Als u weet dat u de vordering niet voor of op deze datum kunt voldoen is het sterk aan te raden om contact op te nemen met de Belastingdienst. In vrijwel alle gevallen kan er een regeling worden getroffen waardoor u niet in de financiële problemen komt. U kunt een vordering bijvoorbeeld in termijnen betalen. U moet er dan wel zelf voor zorgen dat deze bedragen tijdig worden overgemaakt, u ontvangt hier geen acceptgirokaarten voor. Mar u kunt bijvoorbeeld in uw programma voor internetbankieren een terugkerende betaalopdracht zetten, zo weet u zeker dat u op tijd aan uw aflossingsverplichting voldoet.

Verrekening met een positief saldo

Het kan natuurlijk gebeuren dat u over een bepaald jaar geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst en het jaar daarop geld terugkrijgt. Als dat voor u van toepassing is kunt u doorgaans met de Belastingdienst regelen dat de vordering en de teruggave met elkaar worden verrekend. Als de vordering hoger is dan wat u terugkrijgt aan belastinggeld dan blijft er uiteraard een vordering open staan, maar die is dan wel lager dan wat u eigenlijk had moeten betalen. Dit moet u wel zelf regelen, de Belastingdienst verrekent lang niet altijd een openstaande vordering met een terug te betalen bedrag.

Fraude betekent een boete bovenop de terugvordering

Als duidelijk is dat u fraude heeft gepleegd dan wordt het terug te vorderen bedrag verhoogd met een boete. Ook dan is het soms wel mogelijk om een betalingsregeling te treffen, maar de Belastingdienst zal in zo’n geval wel eisen dat de vordering binnen een maximum aantal termijnen wordt afgelost en dat u zich daarvoor maximaal inzet. Met andere woorden: Een fraudevordering van 1000 euro aflossen met 15 euro per maand is meestal geen optie.