Wat kan ik doen als ik een belastingaanslag niet kan betalen?

Het kan gebeuren dat u onverwacht met een belastingaanslag wordt geconfronteerd die u niet kunt betalen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u over het voorgaande jaar flink hogere inkomsten had of als u als ondernemer een slechte periode heeft gehad waardoor u niet heeft kunnen reserveren voor bijvoorbeeld uw Btw aangifte of aangifte loonheffing. In zo’n geval is het mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen of een betalingsregeling te treffen. Doet u dit niet op tijd dan worden forse invorderingskosten op uw openstaande schuld toegepast waardoor deze nog verder oploopt.

Hoe kunt u uitstel van betaling aanvragen?

De Belastingdienst heeft in het kader van de coronacrisis speciale maatregelen genomen om ondernemers en particulieren tegemoet te komen die hun aanslag niet of niet op tijd kunnen voldoen. Het is hiervoor belangrijk dat u wel op tijd aangifte doet. Als u de aanslag niet betaalt krijgt u een betalingsherinnering. Als u deze heeft ontvangen kunt u bij de Belastingdienst uitstel aanvragen. De betaling van al uw aanslagen wordt dan opgeschort. Het gaat voor particulieren om de aanslagen voor inkomstenbelasting en de premie Zorgverzekeringswet. Voor ondernemers komen daar de bedrijfsaanslagen bij zoals de Btw, loonheffing en vennootschapsbelasting.

Een betalingsregeling treffen met de Belastingdienst

Als u een aanslag niet nu of niet in 1 keer kunt betalen dan kunt u een betalingsregeling treffen. U kunt uitstel krijgen maar bijvoorbeeld ook een afspraak maken om de aanslag in een aantal termijnen te voldoen. Als het gaat om een toeslag, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag die wordt teruggevorderd, dan kunt u deze ook laten verrekenen als u bijvoorbeeld voor het lopende jaar wel weer recht heeft op deze toeslag. U hoeft dan geen terugbetalingen aan de Belastingdienst te doen.

Laat een belastingschuld niet oplopen

Het is niet verstandig om een schuld aan de Belastingdienst te laten oplopen zonder actie te ondernemen. De Belastingdienst kan namelijk beslag leggen op uw inkomen en is daarbij een preferente schuldeiser. Dat wil zeggen dat de Dienst voorrang krijgt op andere beslagleggers. Als u een schuld heeft bij de Belastingdienst is het dan ook belangrijk om direct contact op te nemen om een regeling te treffen zodat u niet nog verder in e problemen komt met betalingen. Bij grote financiële problemen kunt u voor hulp ook terecht bij de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente of de regionale sociale dienst.

Plaats een reactie