Waarom betalen we in Nederland belasting?

Het geld dat de Nederlandse staat ontvangt aan belastingen wordt gebruikt om ‘de B.V. Nederland’ te laten draaien. Het belastinggeld wordt ingezet om voorzieningen te treffen, wegen te bouwen en subsidies uit te keren. De Staat ontvangt jaarlijks ruim 250 miljard aan inkomsten, grotendeels gaat het om belastingen. Daarnaast ontvangt Nederland inkomsten uit de aardgasvelden en deelt het mee in de winst van bedrijven die deels in handen zijn van de staat, zoals KPN en Air France-KLM. De grootste inkomstenbron voor de Nederlandse staat bestaat uit omzetbelasting en loonbelasting.

Loonbelasting wordt door de werkgever afgedragen

Om te voorkomen dat u over een gewerkt jaar een forse aanslag van de Belastingdienst krijgt wordt de loonbelasting door uw werkgever maandelijks afgedragen. Daarom ontvangt u een nettoloon, dat lager is dan het loon waarvoor u daadwerkelijk op de loonlijst staat. De loonbelasting wordt over het afgelopen jaar verrekend met uw aftrekposten, bijvoorbeeld hypotheekrente, betaalde alimentatie of giften aan erkende goede doelen. Soms krijgt u daardoor belasting terug nadat u aangifte heeft gedaan over het voorgaande jaar.

Omzetbelasting voor de Nederlandse Staat

Iedereen betaalt in Nederland omzetbelasting. U betaalt dit bijvoorbeeld als u uw wekelijkse boodschappen doet bij de supermarkt, want op alle producten zit belasting. Meestal het hoge tarief, maar er zijn ook producten die onder het lage tarief vallen. De winkel moet de geïncasseerde belasting afdragen aan de Staat. Bij grotere aankopen, zoals een TV of een computer, staat op de factuur vaak het BTW bedrag vermeld. U betaalt dit aan de verkoper, de verkoper draagt het af door aangifte te doen bij de Belastingdienst. De meeste ondernemers doen eens per kwartaal aangifte omzetbelasting, grote ondernemers doen het meestal maandelijks.

Vennootschapsbelasting

Bedrijven zoals NV’s en BV’s zijn Nederland vennootschapsbelasting verschuldigd. Dit bedrag wordt geheven over de winst die de onderneming maakt. De vennootschapsbelasting maakt ongeveer 15% uit van de inkomsten uit belastingen van de Nederlandse Staat. Nederland wordt door andere landen als een ‘belastingparadijs’ gezien, omdat grote multinationals die in Nederland hun hoofdvestiging hebben, verliezen die zij in andere landen lijden van de vennootschapsbelasting die is Nederland is verschuldigd mogen aftrekken. Hierdoor komt het te betalen bedrag vaak op 0 uit. Daarnaast zijn bepaalde bedrijven, zoals het Havenbedrijf in Rotterdam, sowieso vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting. Voor de heffing van deze belasting worden 2 schijven gehanteerd, de eerste geldt voor winst tot € 200.000 en de tweede voor alles daarboven.

Plaats een reactie