Neem tijdig contact op met de Belastingdienst als uw situatie verandert

Als het gaat om het betalen van belastingen of het ontvangen van toeslagen of een voorlopige teruggaaf, is het altijd uw eigen verantwoordelijkheid om veranderingen in uw persoonlijke situatie te melden als deze invloed hebben of kunnen hebben op het ontvangen van of betalen van bedragen. Soms doet u dit door aangifte te doen, maar soms is het ook nodig om tussentijds veranderde omstandigheden te melden. Zo voorkomt u een hoge aanslag of dat een boete wordt opgelegd.

Huurtoeslag en zorgtoeslag

Wanneer u halverwege een jaar verhuist naar een woning met een lagere huur, dan is de kans groot at u recht heeft op minder huurtoeslag. Als u dit niet meldt, dan wordt het teveel ontvangen bedrag van u teruggevorderd. Datzelfde geldt als uw inkomen stijgt in de loop van een jaar en u daardoor minder zorgtoeslag zou moeten ontvangen. U kunt twee dingen doen. U kunt het bedrag waarvan u weet dat u er geen recht op heeft reserveren, zodat u dit beschikbaar heeft als het moet worden teruggestort. U kunt ook een wijziging van uw situatie doorgeven aan de Belastingdienst, waardoor het recht op toeslagen tussentijds wordt aangepast.

Voorlopige teruggaaf van inkomstenbelasting

Als u recht heeft op teruggaaf van inkomstenbelasting, meestal omdat u recht heeft op hypotheekrenteaftrek, dan ontvangt u dit bedrag soms als voorschot per maand. Wanneer uw inkomenssituatie in de loop van het jaar wijzigt waardoor u recht heeft op meer of minder teruggave kan aanleiding zijn om een wijziging aan te vragen. U voorkomt hiermee een hoge terugvordering, of uw inkomen wordt aangevuld met een hoger voorschot zodat u makkelijker kunt rondkomen.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven aan de Belastingdienst?

Als u een wijziging wilt doorgeven dan moet hier altijd een formulier voor worden ingevuld. Deze formulieren vindt u op de website van de Belastingdienst. Houd er rekening mee dat vaak veel gegevens moeten worden verstrekt. Deze zijn nodig voor een juiste beoordeling. Als u voor het doen van uw aangifte gebruik maakt van een boekhouder dan is het verstandig om het doorgeven van wijzigingen ook aan de boekhouder over te laten. Deze beschikt immers over uw gegevens en heeft bovendien ervaring met het indienen van dergelijke verzoeken. Als er een fout wordt gemaakt krijgt u misschien te veel of te weinig, met alle vervelende gevolgen van dien. U kunt natuurlijk altijd de Belastingtelefoon bellen voor nadere informatie.