Laat u niet misleiden door phishingberichten over belastingzaken

Oplichters doen er alles aan om burgers en bedrijven geld afhandig te maken. Daar wordt ook de naam van de Belastingdienst voor gebruikt. Steeds vaker krijgen mensen berichten op hun smartphone of per mail, waarin ze wordt meegedeeld dat ‘de Belastingdienst’ een vordering heeft die per omgaande moet worden betaald. Vaak gaat het om flinke bedragen van soms honderden euro’s. Veel mensen schrikken van een dergelijk bericht. Ze vragen zich niet af waar de vordering betrekking op heeft maar betalen in paniek, omdat er vaak wordt gedreigd met hoge boetes en invorderingskosten.

Ondernemers worden soms gebeld over een zogenaamde vordering

Het komt ook voor dat ondernemers worden gebeld, zogenaamd door een medewerker van de Belastingdienst. Deze komt met een ingewikkeld verhaal waaruit blijkt dat er een vordering openstaat. Vaak zegt de persoon aan de telefoon dat er wordt gebeld om hoge kosten te voorkomen. Betaal de vordering nu meteen, dan voorkomt u dat deze flink wordt verhoogd, is de boodschap. Ook dit heeft vaak het gewenste effect: de geschrokken ondernemer gaat er vanuit dat het verhaal klopt en betaalt. Uiteraard niet aan de Belastingdienst, maar op de rekening van de oplichter.

De Belastingdienst stuurt geen sms- en Whatsapp berichten over vorderingen

De Belastingdienst is een overheidsinstelling die communiceert via officiële kanalen. Dat zijn de website en brieven die per post worden verstuurd. Als u een sms of een bericht via Whatsapp krijgt dat van de Belastingdienst afkomstig zou zijn, dan is er vrijwel zeker sprake van fraude. Als u twijfelt, neem dan contact op met de Belastingdienst om het bericht te verifiëren. Doe zeker geen betalingen zonder dat u precies weet waar de vordering betrekking op heeft. Een medewerker van de Belastingtelefoon kan in het systeem nagaan of er vorderingen op uw naam open staan. Als dat niet het geval is dan weet u zeker dat het hier om phishing gaat.

Meld phishing bij de Belastingdienst

Wanneer u een bericht ontvangt dat de suggestie wekt dat het van de Belastingdienst komt, maar waarbij het om phishing gaat, meld dit dan bij de Belastingdienst. Zij kunnen dan maatregelen nemen om de verspreiding van het bericht te stoppen of in ieder geval anderen te waarschuwen niet in het bedrog te trappen.  Als u een e-mail heeft ontvangen die duidelijk phishing inhoudt, dan kunt u dit bericht doorsturen naar het e-mailadres valse-email@belastingdienst.nl. Het bericht wordt dan geregistreerd als phishing en de Belastingdienst is ervan op de hoogte en kan dienovereenkomstig handelen.