Hoe regel ik mijn nalatenschap voor de Belastingdienst?

Als u overlijdt dan erven uw naaste familieleden van u. Als er sprake is van vermogen, dan moet hierover belasting worden betaald. U kunt voorkomen dat bijvoorbeeld uw kinderen belasting moeten betalen door gebruik te maken van het schenkrecht. Jaarlijks mag u een bedrag belastingvrij schenken aan uw kinderen maar ook aan andere familieleden zoals broers of zussen. Daarnaast kunt u in uw testament laten vastleggen dat 1 of meer erfgenamen geen erfbelasting betalen. Dit betekent dat de overige erven deze belasting dienen af te dragen.

Aangifte doen van erfbelasting

Wanneer u geld erft van een overledene dient u hiervan aangifte te doen. Deze aangifte regelt u zelf, of dit wordt gedaan door de executeur testamentair. Als er geen executeur is aangewezen dan kunnen de erfgenamen alsnog besluiten om 1 van hen aan te wijzen die gezamenlijk aangifte doet. Maar u kunt ook zelfstandig aangifte doen voor het deel van de erfenis dat u heeft ontvangen. Aangifte erfbelasting kunt u doen door online in te loggen bij de Belastingdienst met uw DigID. Als u geen DigID heeft of als u liever op papier aangifte doet kunt u ook het formulier dat hiervoor nodig is downloaden en uitprinten.

Wanneer moet ik de erfbelasting betalen?

Wanneer u aangifte erfbelasting heeft gedaan ontvangt u hierover van de Belastingdienst bericht. Als u de aanslag heeft ontvangen staat hier een termijn in vermeld. U kunt als dat nodig is een betalingsregeling treffen of uitstel vragen, bijvoorbeeld als u nog niet over het bedrag dat u heeft geërfd kunt beschikken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als aandelen moeten worden verkocht of als het geld zit in een woning die nog moet worden verkocht of waarvan de overdracht nog moet plaatsvinden. U kunt overigens rustig wachten met aangifte doen tot het moment waarop u daadwerkelijk beschikt over hetgeen u erft.

Erven van iemand die niet in Nederland woonde

Als u erft van iemand die niet in Nederland woonde dan gelden er andere regels. Als de erflater geen Nederlander was dan betaalt u nooit erfbelasting. Als de erflater wel Nederlander was dan geldt de vrijstelling die op u van toepassing is. De bedragen hiervoor zijn te vinden op de website van de Belastingdienst. Hoe verder uw verwantschap is, hoe lager de vrijstelling. Als de overledene wel Nederlander was maar op het moment van overlijden al minimaal 10 jaar niet meer in Nederland woonde, dan betaalt u eveneens geen erfbelasting.