Hoe maak ik optimaal gebruik van de steunmaatregelen van de overheid vanwege de coronacrisis?

De coronacrisis waar Nederland in maart 2020 mee werd geconfronteerd heeft grote gevolgen voor bepaalde groepen mensen. Allereerst voor ondernemers, maar indirect uiteraard ook voor hun personeel en voor de zelfstandigen die zij eventueel inhuren. De Nederlandse regering kwam daarom in april met een pakket steunmaatregelen voor zowel zzp’ers als voor ondernemers met personeel in dienst. Het ging daarbij om zowel directe inkomensondersteuning als ondersteuning voor andere vaste lasten zoals de huur van een bedrijfspand. De steunmaatregelen werden eind mei verlengd tot 1 oktober, al werden bepaalde voorwaarden aangepast.

Waar vind ik informatie over het steunpakket?

U kunt op de website van de Rijksoverheid meer informatie vinden over de verschillende regelingen die de regering heeft getroffen om ondernemers te ondersteunen. Ook op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hier vindt u informatie over de diverse regelingen, zoals wat de regeling inhoudt maar ook aan welke voorwaarden u moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Ook staan er op deze websites links voor het aanvragen van een bijdrage in het kader van een bepaalde regeling. Sommige regelingen vraagt u aan bij het UWV, andere bij de gemeente waar u woonachtig bent.

Wanneer wordt de ondersteuning uitbetaald?

Om de getroffen sectoren zo snel mogelijk te helpen wordt een toegekende uitkering bij voorschot uitgekeerd. Achteraf wordt beoordeeld of u inderdaad recht had op de ondersteuning en of het bedrag juist was. Als dat niet het geval was dan kan het zijn dat de uitkering, of een deel daarvan, wordt teruggevorderd. Als blijkt dat u doelbewust fraude heeft gepleegd bij het aanvragen wordt de terugvordering verhoogd met een boete. Ook als u achteraf gezien niet aan de voorwaarden heeft voldaan, kan dit leiden tot een terugvordering.

Bespreek het aanvragen van een regeling met uw boekhouder

Sommige regelingen in het kader van de coronacrisis zijn best ingewikkeld. Het is dan ook vaak het meest handig als u de aanvraag ervan bespreekt met uw boekhouder. Deze kan namelijk samen met u beoordelen of u wel of niet voor een regeling in aanmerking komt en de juiste gegevens hiervoor aanleveren. Zo wordt de aanvraag vlot verwerkt en hoeft de gemeente of het UWV niet achteraf om aanvullende gegevens te vragen. Ook is de kans op deze manier kleiner at u achteraf het ontvangen geld terug moet betalen.

Plaats een reactie