De geschiedenis van belastingheffing in Nederland

In Nederland wordt al sinds de 17e eeuw belasting geheven. Belasting moest worden betaald over eerste levensbehoeften zoals wol, turf, houtskool en granen. Iedereen betaalde hetzelfde percentage belasting, dit was niet afhankelijk van het inkomen. Het geld werd gebruikt om onder andere de handel te stimuleren, het volk te beschermen tegen onraad (oorlogen waren toen nog aan de orde van de dag) en het handhaven van de openbare orde door de politie.

Inkomstenbelasting vanaf 1914

In 1914 voerde Nederland een stelsel in op basis waarvan alle Nederlanders naar draagkracht belasting gingen betalen, namelijk op basis van hun inkomen. De “B.V. Nederland” ging steeds meer taken uitvoeren en daar was natuurlijk geld voor nodig. Denk aan onderwijs, wegenbouw en zorg voor zieken en gehandicapten. In deze periode werden ook de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting voor bedrijven ingevoerd. Ook deze maatregel was bedoeld om alle taken van de overheid te kunnen uitvoeren.

Belastingheffing tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Nederland na de invasie door Duitsland in mei 1940 overgenomen door de Duitsers. Tijdens de bezetting van ons land golden dan ook regels die door de Duitse overheersers werden ingesteld. Dat gold ook voor de te betalen belasting, deze werd vooral ingezet om de oorlogsindustrie in Duitsland draaiend te houden. Dit leidde in Nederland tot grote armoede onder grote delen van de bevolking. Joodse ondernemers werden extra hard getroffen, zij mochten al snel hun beroep niet meer uitoefenen, nog voordat de grootschalige deportaties naar concentratie- en vernietigingskampen begonnen.

Aanpassing van de belastingheffing door de jaren heen

Vanaf 1964 betaalt iedereen die in Nederland in loondienst werkt loonbelasting. Ook zelfstandigen betalen belasting over datgene wat ze met hun werkzaamheden verdienen. Deze inkomstenbelasting maakt een belangrijk deel uit van de inkomsten van de Nederlandse staat. Daarnaast levert de omzetbelasting (BTW) veel geld op voor de staatskas. Sommige belastingen die in de vorige eeuw werden ingevoerd werden na het jaar 2000 weer afgeschaft en deels vervangen door nieuwe belastingheffingen. Dit geldt onder andere voor de grondwaterbelasting, de vermogensbelasting en de afvalstoffenbelasting.

Belastingheffing blijft aan wijzigingen onderhevig

De heffing van belastingen wijzigt bijna ieder jaar. Belastingadviseurs moeten zich dan ook jaarlijks in de nieuwe wet- en regelgeving verdiepen om de aangiftes voor hun klanten correct te kunnen uitvoeren. Als het goed gaat met de Nederlandse economie worden belastingen vaak verlaagd of soms zelfs volledig afgeschaft. Als het weer minder goed gaat, zoals tijdens de crisis die in 2008 begon worden belastingmaatregelen vaak weer aangescherpt. De verwachting is dat de coronacrisis ook zal leiden tot belastingverhogingen de jaren na 2020.

Plaats een reactie