Belastingfraude wordt steeds vaker opgespoord

Enkele decennia geleden konden louche ondernemers de Belastingdienst nogal eens te slim af zijn door zwart te werken en er een dubbele boekhouding op na te houden. Maar niet alleen ondernemers worden slimmer, ook de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Ondernemers die belasting willen ontduiken moeten dus van goeden huize komen. Soms doet de FIOD een inval bij een bedrijf. Als dat gebeurt moet de ondernemer per direct alle informatie verstrekken over het bedrijf en wordt deze in beslag genomen. Na onderzoek krijgt de ondernemer de boeken uiteraard weer terug. Als er fraude wordt geconstateerd volgt een naheffing en uiteraard een stevige boete. Bij grote fraudezaken wordt de dader strafrechtelijk vervolgd en kan dit zelfs leiden tot gevangenisstraf.

Meer mogelijkheden om fraude op te sporen

De huidige mogelijkheden bieden de rechercheurs van de Belastingdienst steeds meer mogelijkheden om fraude met belastinggeld op te sporen. Bestanden kunnen aan elkaar worden gekoppeld zodat sneller duidelijk wordt of een bedrijf probeert belasting te ontduiken. Ook als er zaken met het buitenland worden gedaan kan de FIOD controleren of dit volgens de regels is gebeurd en of de verschuldigde belasting correct is afgedragen. Het bedrijven wel toegestaan om gebruik te maken van het gunstige belastingklimaat van andere landen zolang dit binnen de regels valt. De Europese Unie werkt hierbij ook nadrukkelijk samen.

Forse boetes als fraude aan het licht komt

Fraude met belastinggeld kan heel lucratief zijn. 21 Procent extra incasseren op goederen of diensten is natuurlijk een flink bedrag. Maar ondernemers die tegen de lamp lopen komen van een koude kermis thuis. Als de FIOD erachter komt dat u te weinig belasting heeft afgedragen volgt een controle van de boekhouding. Deze kan tot 5 jaar terug worden uitgevoerd. Uiteraard dient dan de achterstallige belasting alsnog te worden voldaan, verhoogd met rente en een flinke boete. Als er strafrechtelijke vervolging plaatsvindt, vanwege de hoogte van het fraudebedrag, levert u dat bovendien een strafblad op.

Wat kunt u doen als u meent dat u onterecht wordt beschuldigd van fraude?

Als u van mening bent dat de Belastingdienst het bij het verkeerde eind heeft en dat u geen fraude heeft gepleegd, dan kunt u een bezwaarschrift indienen tegen de naheffing en boete. Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard dan heeft u de mogelijkheid om naar de rechter te stappen die de zaak zal beoordelen. Bezwaar maken heeft geen opschortende werking, dit betekent dat u de openstaande vordering in principe wel moet betalen, in afwachting van een besluit op uw bezwaar of beroep.