Uit onderzoek blijkt dat de burger bang is voor de belastingdienst

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire, heeft de Tweede Kamer een commissie samengesteld, die de rechtsbescherming van burgers die in contact staan met de Belastingdienst dient te onderzoeken. Burgers zijn bang om fouten te maken in hun belastingzaken, die tot grote financiële problemen leiden. De brieven die door de Belastingdienst verzonden worden bevatten vaak te veel vakjargon en zijn daarom onbegrijpelijk, waardoor de ontvanger geen idee heeft wat er nu precies van hem of haar wordt verwacht. In deze blog leest u waar de burgers precies bang voor zijn, wat de rol van de toeslagenaffaire hierin is en op welke manier dit probleem getackeld zou kunnen worden.

Waar zijn de burgers bang voor als het op de Belastingdienst aankomt?

De commissie die de angst onder burgers voor de Belastingdienst onderzoekt, ontdekte dat mensen zelfstandig en dus zonder deskundige hulp geen aangifte durven te doen. Men is bang om een fout in de aangifte te maken, waardoor de gevolgen niet zijn te overzien. De commissie schreef het onderzoeksrapport Burgers Beter Beschermd, zodat de Tweede Kamer inzicht krijgt in de problemen waar burgers die met de Belastingdienst te maken krijgen, tegenaan lopen. Daarnaast zijn burgers bang om juridische stappen tegen de Belastingdienst te ondernemen, op momenten dat zij onterecht aanslagen ontvangen.

Wanneer de Belastingdienst een uitspraak doet, durven de burgers vaak niet tegen die uitspraak in te gaan, omdat zij bang zijn om nog meer financiële problemen op zichzelf af te roepen. Dit is een kwalijke zaak.

De toeslagenaffaire is een reden om de Belastingdienst minder te gaan vertrouwen

Naast het feit dat men de brieven van de Belastingdienst niet begrijpt, kunnen zij de Belastingtelefoon vaak niet bereiken voor extra informatie of hulp en beschikken gedupeerden niet over de financiële middelen om zichzelf juridisch gezien te laten beschermen door een advocaat of het juridisch loket. De toeslagenaffaire heeft daarnaast bijgedragen aan het groeiende wantrouwen en de toenemende angst voor de Belastingdienst.

Er moet iets veranderen

Naast het feit dat de belastingwetten veel te lastig te begrijpen zijn, is het taalgebruik dat in brieven van de Belastingdienst wordt gebruikt veel te moeilijk voor de meeste Nederlanders. Dit komt doordat de brieven vaak vakjargon bevatten, waar de gemiddelde Nederlander niets mee kan. Daarnaast zijn de brieven veel te formeel en worden zinnen veel te lang gemaakt, waardoor de burger niet weet wat er nu precies van hem/haar wordt verwacht. Hierdoor ontstaat vaak miscommunicatie en sluipen er makkelijk foutjes in de aangiften. Deze fouten kunnen uiteindelijk tot het aanleveren van onjuiste informatie leiden, waardoor de burger uiteindelijk in de financiële problemen terecht komt. 
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, is het belangrijk dat de Belastingdienst ervoor zorgt dat de brieven begrijpelijker geschreven worden. Wanneer de burger precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt als het op belastingen aankomt, kan er minder misgaan. Daarnaast pleit demissionair staatssecretaris Vijlbrief van de D66 voor mogelijkheden om fouten in de aangifte in de toekomst makkelijker terug te kunnen draaien of recht te kunnen zetten.