Op welke momenten dient u een adreswijziging te sturen naar de Belastingdienst?

Wist u dat er een aantal belangrijke momenten zijn waarop u een adreswijziging kenbaar dient te maken bij de fiscus? Wanneer u verhuist, geeft u het nieuwe adres door aan de gemeente. Op dat moment hoeft u dit niet aan de Belastingdienst door te geven, aangezien de fiscus de adreswijziging vanzelf ontvangt. Ook personen die emigreren of juist vanuit het buitenland in Nederland komen wonen hoeven hun adres niet aan de Belastingdienst door te geven. Maar wanneer moet dit dan wel? In deze blog leest u in welke situaties u de adreswijziging wel aan de fiscus dient door te geven.

Een veranderd bedrijfsadres dient u zelf bij de Belastingdienst aan te geven

Bent u ondernemer en verandert het bedrijfsadres van uw onderneming door een verhuizing? Geef dit dan altijd door aan de Kamer van Koophandel (KvK). Het gewijzigde bedrijfsadres komt dan vanzelf weer bij de Belastingdienst terecht. Staat uw onderneming niet ingeschreven bij de KvK? Dan dient u de adreswijziging zelfstandig door te geven aan de fiscus. Dit kunt u doen door een e-mail of brief naar de Belastingdienst te sturen. Hier dient u dan in ieder geval deze informatie in te verwerken: uw naam en Burgerservicenummer, de naam van uw onderneming, het oude adres van de onderneming en het nieuwe adres. Het bedrijfsadres wordt dan binnen 5 werkdagen aangepast naar het nieuwe adres.

Een wijziging in het postadres dient aan de fiscus kenbaar te worden gemaakt

Een postadres is een adres waarop private of zakelijke post kan worden ontvangen, los van het woon- of bedrijfsadres dat u heeft. Verandert u van postadres? Dan dient u dit aan de Belastingdienst door te geven door het specifieke formulier voor deze wijziging in te vullen. Dit formulier kunt u op de website van de Belastingdienst terugvinden. U kunt het formulier voor een gewijzigd postadres alleen inzetten als u zelf in Nederland woonachtig bent, of wanneer uw onderneming, stichting of vereniging in Nederland gevestigd is.

Om de veiligheid van uw post te waarborgen, kan het zijn dat de Belastingdienst u op uw woon- of bedrijfsadres een brief stuurt waarmee u het gewijzigde postadres dient te bevestigen. Zo weet de fiscus zeker dat u de wijziging zelf heeft aangevraagd. Veranderd u uw postadres in uw eigen woon- of bedrijfsadres? Dan kan dit zonder de extra bevestiging voor de Belastingdienst.

Bent u contactpersoon van een overleden persoon en gaat u verhuizen?

Bent u de contactpersoon van een overleden persoon en gaat u verhuizen? Dan kunt u dit bij de gemeente doorgeven, waarna de fiscus vanzelf op de hoogte wordt gesteld. Wil u liever een nieuw contactpersoon doorgeven? Dan kunt u dit doen door een brief naar de Belastingdienst te sturen. Er dienen op dat moment belangrijke gegevens aangeleverd te worden. Denk hierbij aan de naam en het Burgerservicenummer van de overledene, uw eigen naam en Burgerservicenummer, het Burgerservicenummer, de naam, het adres en het telefoonnummer van de nieuwe contactpersoon. Verder dient u te vermelden of de nieuwe contactpersoon erfgenaam is en dient de nieuwe contactpersoon de brief te ondertekenen.