Dit zijn de vernieuwingen in de dienstverlening en het toezicht van de Belastingdienst

Zowel burgers als bedrijven hebben een grote deuk in het vertrouwen van de Belastingdienst opgelopen. De Belastingdienst is de laatste periode zo vaak negatief in het nieuws geweest, dat men een extra keer achter het oor krabt, wanneer er een brief van de Belastingdienst op de mat valt. Om het imago op te krikken en de veroorzaakte schade te verzachten, is er aan de Belastingdienst gevraagd om met een duidelijk plan van aanpak te komen, op welke wijze zij het vertrouwen van de Nederlandse burgers en ondernemers in ere gaan herstellen. In dit nieuwsbericht leest u wat u van de Belastingdienst in de toekomst kunt verwachten, welke vernieuwingen er worden doorgevoerd en waarom de Belastingdienst zo hard werkt om het vertrouwen van het volk terug te winnen.

Wat kunt u van de Belastingdienst van de toekomst verwachten?

De Belastingdienst geeft op hun website aan, dat hoogwaardige digitale dienstverlening in combinatie met een persoonlijke aanpak hoog op hun prioriteitenlijst staat. De Belastingdienst heeft geleerd om niet iedereen over één kam te scheren. Het is belangrijk om verschillende casussen persoonlijk te benaderen. Niet iedere financiële situatie bij is hetzelfde en vergt dezelfde aanpak. In de toekomst is maatwerk nodig, om de burgers en ondernemers op persoonlijk vlak te ondersteunen en te benaderen. Op die manier worden misverstanden op voorhand voorkomen. Natuurlijk zal het grootste gros aan burgers en ondernemers massaal en digitaal benaderd kunnen worden, waar de situatie het toe laat.

Voor de uitzonderingen dient er een kleinschalige en persoonlijke aanpak verzonnen te worden. Zodat personen die hulp en ondersteuning kunnen gebruiken, niet langer over het hoofd worden gezien. Hierdoor kan in de toekomst een tweede schandaal zoals de toeslagenaffaire voorkomen worden.

Hoe ziet de vernieuwing van de dienstverlening er bij de Belastingdienst uit?

De Belastingdienst geeft aan dat zij de veranderingen in hun werkprocessen geleidelijk, maar met prioriteit doorvoeren. Zo willen zij aan een kwalitatief personeelsbestand werken, in plaats van een kwantitatief personeelsbestand. De Belastingdienst is constant adequaat personeel aan het werven, zodat fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Verder zijn er vernieuwingen doorgevoerd in de ICT. Dit gaat langzaam, maar is erg nodig! Achterstallig onderhoud aan belangrijke systemen wordt als eerste aangepakt. Verder ziet de Belastingdienst in, dat er meer sturing en toezicht voor het personeel moet komen.

Door het personeel in de gaten te houden, kunnen eventuele fouten vroegtijdig opgemerkt worden en kan iedereen verantwoord aan het werk zijn. Verder wordt er in de bedrijfscultuur en het leiderschap bij de Belastingdienst geïnvesteerd. Hierdoor wordt het plichtsbesef vergroot en houdt de Belastingdienst personeel aan dat graag al hun energie en moeite in werken voor de Belastingdienst wil steken.

Waarom is de Belastingdienst bezig om haar werkprocessen te verbeteren?

De laatste jaren zijn er grote fouten gemaakt door de Belastingdienst. Hier zijn normale burgers en ondernemers de dupe van geworden. Dit heeft een enorme impact gehad op de maatschappij. Het vertrouwen in de Belastingdienst is enorm beschadigd. Om dit recht te trekken, moet de Belastingdienst actief werken aan verbeteringen op verschillende vlakken.