De Belastingdienst zet 2022 in het teken van bouwen aan vertrouwen

In 2020 en 2021 is de Belastingdienst niet altijd even positief in het nieuws gekomen. Om het vertrouwen van de burgers en ondernemers langzaam terug te winnen, komt de Belastingdienst met een Jaarplan, waarin bouwen aan vertrouwen centraal staat. Vroegtijdige signalering, transparant te werk gaan en het zorgen voor praktische oplossingen wordt door de Belastingdienst als belangrijkste uitgangspunt genomen. In dit nieuwsbericht leest u meer over het Jaarplan van de Belastingdienst voor 2022.

De opvolging van signalen wordt aangescherpt

De Belastingdienst doet er in 2022 alles aan om het vertrouwen van de ondernemers en burgers terug te winnen. Dit doen zij bijvoorbeeld door het verbeteren van het ambtshalve aangifteproces. Er komt een werkproces waarbij er eerder hulp op maat wordt geboden voor personen die het financieel gezien zwaar hebben, in plaats van het direct opleggen van boetes als iemand te laat betaald.

Er zal meer persoonlijke hulp aangeboden worden

De Belastingdienst probeert meer dan ooit tevoren om signalen uit de praktijk eerder op te pikken. De processen die hiervoor worden ingezet, worden in het Jaarplan gepresenteerd. Er zal in 2022 meer contact worden gemaakt met de belastingbetaler. Verder wil de Belastingdienst zich hard maken voor een makkelijkere administratie voor ondernemers en wordt er aandacht besteed aan een plan die een persoonlijke aanpak voor mensen met (dreigende) financiële problemen moet bewerkstelligen. Het persoonlijk ondersteunen van ondernemers en burgers wordt ondersteund door de 10 fysieke steunpunten die verspreidt over heel Nederland geopend zijn.

Deze steunpunten bieden advies op maat en zorgen ervoor dat belastingplichtigen met vragen bij een fysiek loket terecht kunnen. In 2024 wil de Belastingdienst ruim 250.000 medewerkers aan de slag hebben als baliemedewerkers. Dit getal ligt op 5 keer meer personeel dan voor de coronapandemie. Er komt ook een speciaal samengesteld team in actie, die personen gaan begeleiden die met een opeenstapeling van financiële problemen te maken hebben. Dit worden de Stella-teams genoemd. Door vroeg te signaleren of mensen met betaalproblemen verder in de financiële problemen terecht raken, gaat het team vroegtijdig contact met deze doelgroep opnemen.

De Stella-teamleden leren door trainingen te volgen op welke signalen zij moeten letten. Op die manier kunnen gezinnen of personen die in een situatie zitten die financieel gezien uit de hand dreigt te lopen, eerder hulp krijgen.

De basis dient in orde te zijn 

Voordat de Belastingdienst het Jaarplan kan uitvoeren om ambities en verbeteringen binnen het orgaan op orde te brengen, is het belangrijk dat de basis klopt. Tot de basis van de Belastingdienst behoort het voldoen aan wet- en regelgeving. Eén van de belangrijkste taken om de Belastingdienst te moderniseren, is door de processen kritisch te bekijken en hard aan te pakken. Het verouderde ICT-gedeelte binnen de Belastingdienst is hard aan vervanging toe. De informatiehuishouding en het achterstallig onderhoud in de ruim 900 applicaties wordt onder handen genomen. Er moet een digitaal vorderingenoverzicht komen, dat in 2021 al is getest.

Verder krijgen burgers en bedrijven steeds uitgebreider de kans om belangrijke documenten vanuit de Belastingdienst makkelijker in hun persoonlijke portaal terug te vinden. Het digitaliseren van formulieren moet dit proces versnellen.