De Belastingdienst neemt schulden van gedupeerden over

De toeslagenaffaire is een groot schandaal voor de Belastingdienst geworden. Vandaar dat zij nu proberen om de gedupeerden zo goed mogelijk uit de veroorzaakte problemen te helpen. Allereerst werden er excuses gemaakt en werd er besproken om de schulden van de gedupeerden kwijt te schelden. Om dit voor elkaar te krijgen dient de Belastingdienst nu 56 miljoen euro extra vrij te maken om alle gedupeerden tegemoet te kunnen komen. De groep gedupeerden bestaat uit 900 ouders die in een schuldsaneringstraject terecht zijn gekomen. Het is belangrijk om de tegemoetkomingen goed uit te voeren, zodat het overgrote deel van het geld niet meteen naar de schuldeisers van deze 900 ouders wordt overgeheveld.

Allereerst werd er beloofd om alle gedupeerden tenminste €30.000 euro als compensatie te schenken. Om te voorkomen dat de 900 ouders het geld niet zouden ontvangen, neemt de Belastingdienst de publieke schulden nu volledig over en worden deze kwijtgescholden. Alle gedupeerden die midden februari bij de Belastingdienst bekend waren, krijgen volgens Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen), voor 1 mei hun tegemoetkoming uitbetaald.

Race tegen de klok

Doordat er zowel ouders met als zonder schuldhulpsaneringstraject getroffen zijn, zal er volgens van Huffelen rechtsongelijkheid optreden. De ouders in de schuldhulpsanering krijgen er private schulden bij, terwijl de ouders zonder schuldhulpsanering nog steeds met externe schuldeisers zullen moeten blijven dealen. Vooral de ouders die met de schuldhulpsanering te maken hebben gehad, hebben de afgelopen periode in een benarde financiële situatie geleefd. Vandaar dat er voor hen nu ook een uitzondering gemaakt dient te worden. Ouders die met faillissement te maken hebben gekregen door de toeslagenaffaire, dienen nog langer op een oplossing te wachten.

Voordat het plan van de Belastingdienst en van Huffelen kan slagen, dienen zij op één lijn met de bewindvoerders te komen. Zonder dat de bewindvoerders meewerken, kan het plan niet van de grond komen. Vandaar dat van Huffelen op dit moment alleen nog maar een garantie kan geven, dat de publieke schulden van de gedupeerden zullen worden overgenomen. Hetgeen dat de bewindvoerders nu kunnen doen, is alvast de beëindiging van de schuldhulpsanering doorzetten, zodat de gedupeerden uiteindelijk zelf over de €30.000 euro compensatie kunnen beschikken.

Of dit hele proces voor 1 mei 2021 in gang kan worden gezet, is nog niet duidelijk. De Belastingdienst laat weten dat alleen de ouders die voor eind april bereikt worden, de betaling in mei kunnen verwachten.

Laat de ouders bepalen

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft verklaard dat zij tevreden zijn met de oplossing voor de specifieke doelgroep bestaande uit gedupeerde ouders in de schuldhulpsanering, maar de Belastingdienst komt er niet zo makkelijk vanaf. Wethouder Peter Heijkoop laat namelijk weten dat het kwijtschelden van de publieke schulden en de volledige beschikking over de €30.000 euro compensatie, voor alle gedupeerden de beste oplossing zou zijn. Ook voor de ouders zonder schuldhulpsanering. Hij zegt dat alle gedupeerden zo snel mogelijk tegemoetgekomen dienen te worden, zodat zij zelf niet met de problemen blijven zitten, die de toeslagenaffaire veroorzaakt heeft.