De Belastingdienst heeft ‘onbedoeld’ 70 miljoen euro aan arbeidsmigranten weggegeven

Bizar. Volgens een onthulling van het RTL Nieuws, heeft de Belastingdienst de afgelopen 6 jaar onterecht in totaal ruim 70 miljoen euro aan arbeidsmigranten uitgekeerd. Door een maas in de Nederlandse belastingwet, ontvingen arbeidsmigranten een hoge belastingkorting. Minister Vijlbrief van Financiën geeft aan dat dit verloren geld niet meer teruggehaald kan worden. De maas in de wetgeving is terug te vinden in de inkomensafhankelijke combinatiekorting. In deze blog leest u wat een inkomensafhankelijke combinatiekorting is, hoe deze fout gemaakt kon worden en op welke manier minister Vijlbrief samen met het ministerie van Financiën aan een oplossing voor de toekomst wil werken.

Wat is een inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Arbeidsmigranten kunnen aanspraak maken op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze wet is in 2015 ingegaan en was bedoeld om arbeidsmigranten te stimuleren om beide ouders te laten werken. Arbeidsmigranten waarbij één van de ouders werkten, ontvingen deze korting niet. Wanneer de partner van de arbeidsmigrant niet in een Nederlandse gemeente stond ingeschreven, maar de partner in het thuisland met de kinderen woonde, zag het Nederlandse systeem deze persoon als alleenstaande ouder met kind. En daardoor werd de inkomensafhankelijke korting alsnog berekend.

Door een maas in de wet, kregen alle arbeidsmigranten met een gezin in het buitenland deze korting, dus ook als hun partner niet werkte. Per individu levert dit toch al snel 2800 euro per jaar op. Voor de in totaal 218 miljoen uitbetaalde inkomensafhankelijke combinatiekorting, blijkt 70 miljoen daarvan naar arbeidsmigranten gegaan te zijn, die er eigenlijk helemaal niet voor in aanmerking kwamen.

Hoe kon het gebeuren dat arbeidsmigranten hebben kunnen profiteren van een maas in de Nederlandse wet?

Staatssecretaris Vijlbrief erkend dat de fout in de wet al in 2015 en 2018 bij het ministerie aan het licht is gekomen. Het bijzondere is, dat een oplossing voor de maas in deze wet al die jaren geen juiste oplossing heeft gekregen. De prioriteiten lagen volgens Vijlbrief op dat moment namelijk ergens anders. Dat de wet nu toch echt aanpassingen nodig heeft, is op dit moment onvermijdelijk. U zou dus wel kunnen stellen dat het oplossen van deze maas in de wet op dit moment wel een hoge prioriteit heeft gekregen. Doordat het RTL Nieuws de fout aan het licht heeft gebracht, kan het ministerie niets anders meer doen dan er de juiste aandacht aan besteden.

Wanneer dient de fout van de Belastingdienst rechtgetrokken te worden?

Het is wederom een grove fout van de Belastingdienst geweest. Minister Vijlbrief van Financiën heeft de fout toegegeven aan de Tweede Kamer, nadat het RTL Nieuws de onthulling de wijde wereld in heeft gebracht. Vijlbrief gaf openbaar al aan dat hij de wet per 1 januari 2022 gerepareerd wil hebben. Verder is het niet mogelijk om het uitbetaalde geld bij de arbeidsmigranten terug te vorderen. De arbeidsmigranten die te veel geld hebben ontvangen, kregen dit gestort doordat zij legaal gebruik maakten van de wet.

Volgens Vijlbrief zou het ook te veel werk zijn om een grote operatie op te zetten om het geld te traceren, aangezien alle individuele gevallen dan opnieuw beoordeeld zouden moeten worden.