Belastingdienst moet excuusbrief sturen naar gedupeerden in de FSV

De Belastingdienst heeft 60.000 van de ruim 240.000 personen op de Fraude Signalering Voorziening (FSV) lijst een excuusbrief gestuurd. Dit moesten zij doen aangezien deze 60.000 personen zonder enige reden op de lijst terecht waren gekomen. Daarnaast is de privacy van deze personen geschonden, wat in conflict is met de huidige privacywetgeving. In deze blog leest u wat de FSV is, hoe mensen op de lijst terecht zijn gekomen en welke nadelige gevolgen hieraan zitten.

Wat is de Fraude Signalering Voorziening (FSV)?

De FSV werd vanaf 2012 tot maart 2020 ingezet om fraude in de gaten te kunnen houden. Echter werd er niet zorgvuldig met het systeem omgegaan, waardoor de persoonsgegevens van 240.000 geregistreerde personen niet aan de privacywetgeving voldeden. Het bleek dat te veel werknemers van de Belastingdienst toegang hadden tot het systeem en dat de persoonsgegevens veel te lang bewaard werden. Wanneer iemand op de lijst van de FSV stond, werden verblijfsvergunningen geweigerd, konden ze niet in aanmerking komen voor een schuldhulpsaneringstraject of een betalingsregeling met de Belastingdienst. De getroffen personen mogen nu hun dossier opvragen om erachter te komen waarom zij op de lijst stonden en welke informatie over hen is gedeeld.

Hoe kan het dat mensen per ongeluk in de FSV terecht komen?

Personen kwamen op de FSV lijst terecht, omdat gemeenten of het UWV hun inkomen wilden opvragen. Het is dus niet per direct zo dat deze mensen als fraudeur werden gezien. De Belastingdienst laat weten dat de naam voor de Fraude Signalering Voorziening ongelukkig gekozen is. Door alle ophef omtrent de onjuiste manier van werken met de FSV, moet de Belastingdienst nu kennis van zaken geven en een excuusbrief naar de burgers sturen. Veel mensen die geregistreerd stonden, wisten dit niet eens en ontvangen de excuusbrief dan ook vol ongeloof. Sommige personen hebben zelfs nooit gebruik gemaakt van toeslagen via de Belastingdienst.

Welke nadelige gevolgen ondervonden de gedupeerden?

Mensen die de excuusbrief van de Belastingdienst hebben ontvangen, voelen zich nog steeds voorbijgelopen. Uit onderzoek is gebleken dat vooral mensen met een dubbele nationaliteit zonder goede reden op de lijst van de FSV terecht komen. Een geïnterviewde gedupeerde laat weten dat het geen fijn idee is om de overheid te moeten wantrouwen. Er ligt bewijs waaruit naar voren komt dat mensen met een dubbele nationaliteit en uit bepaalde postcodegebieden op de lijst terecht zijn gekomen. Trouw en RTL Nieuws deden ook onderzoek naar de Belastingdienst en vonden bewijs dat er etnisch geprofileerd wordt bij de Belastingdienst. 

De Belastingdienst ontkent dat zij etnisch profileren en dient nu met tegenbewijs te komen. Accountantskantoor KPMG laat weten dat de nationaliteit van personen op de lijst namelijk wel werd vastgelegd. Gedupeerden zouden meerdere keren een afwijzing hebben gekregen om een verblijfsvergunning aan te vragen, waardoor zij denken dat de IND ook op de FSV lijst kijkt. De ontvangers van de excuusbrief mogen opvragen welke persoonsgegevens van hen op de FSV lijst terecht waren gekomen. Het onderzoek naar de Belastingdienst en de FSV dient in de zomer van 2021 te zijn afgerond.