Belastingdienst blijft fouten met toeslagen maken

De Nederlandse Belastingdienst komt de afgelopen maanden meermaals negatief in het nieuws. Dit komt doordat zij steken laten vallen en onterecht allerlei toeslagen stopzetten of bij de gedupeerden terugvragen. De gevolgen hiervan zijn voor sommige huishoudens niet te overzien. Door de toeslagenaffaire zijn er een aantal Nederlanders die diep in de schulden zijn geraakt en wellicht ook nog hun huis dreigen te verliezen. Dit is onacceptabel en de Tweede Kamer bespreekt deze fouten dan ook uitvoerig. In deze blog leest u over een nieuwe casus waarbij tenminste 200 Nederlanders onterecht toeslagen hebben moeten terugbetalen.

Wat is er dit keer verkeerd gegaan?

De Belastingdienst heeft wederom 200 Nederlanders benadeeld door hen onterecht toeslagen terug te laten betalen. Dit kwam aan het licht doordat een Nederlands-Marokkaanse vrouw met kinderen in Leiden in paniek naar haar buurtcoach stapte. Zij had namelijk een brief van de Belastingdienst ontvangen, waarin haar werd gevraagd om voor €10.000 aan toeslagen naar hen terug te storten. De Belastingdienst heeft direct toegegeven dat het om een fout gaat. Er is een bericht uitgegaan naar 200 Nederlanders, waarin vermeld stond dat zij hun toeslagen vanaf 2021 kwijt zouden zijn. En dat de toeslagen die zij tussen 2014 en 2020 hebben ontvangen, volledig zouden moeten terugbetalen.

Een van de eerste Kamerleden die hierop heeft gereageerd is Renske Leijten van de SP. Zij bracht samen met Pieter Omtzigt de kindertoeslagenaffaire aan het licht en is zeer teleurgesteld dat het nu opnieuw mis lijkt te gaan. Zij vraagt zich openlijk af waarom er excuses zijn gemaakt, als de werkwijze van de Belastingdienst niet eens is gecontroleerd en verbeterd.

Hoe kan het dat er telkens klachten over de Belastingdienst blijven binnenstromen?

De Belastingdienst heeft een bericht gedeeld, waarin terug te lezen is dat er iets is misgegaan met het verwerken van informatie vanuit de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Er zou zogenaamd geen verblijfsstatus zijn, waardoor de gedupeerden ook geen recht op toeslagen zouden hebben. En dit zou dan dus met terugwerkende kracht vanaf 2014 gelden. Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren weet de Belastingdienst niet. Toen zij erachter kwamen, hebben ze de meeste ouders direct gebeld om te vertellen dat zij de toeslagen niet hoeven terug te betalen of kwijtraken.


Blijkbaar kunnen er fouten in de systemen sluipen waar de Belastingdienst dagelijks mee werkt. Dit is onaanvaardbaar aangezien zulke fouten voor veel onnodige stress en schrikmomenten zorgen bij de mensen die onterecht allerlei berichten of brieven ontvangen.

De Belastingdienst moet opnieuw excuses aanbieden

Hoewel de Belastingdienst zo snel mogelijk op de kwestie inhaakt en zegt dat zij iedereen proberen te bellen om de fout recht te zetten en hun excuses aan te bieden, kan het niet zo zijn dat dit om de zoveel weken blijft gebeuren. De brieven zijn als het goed is in de periode tussen 5 maart en 24 april verzonden. De woordvoerder geeft aan dat het de Belastingdienst erg spijt en dat iedereen die het bericht heeft ontvangen, maar nog geen telefoontje heeft gehad, de brief vooral als niet verzonden dient te beschouwen.