De BTW aangifte voor ondernemers, zo doet u het goed

Als ondernemer moet u eens per kwartaal of bij een wat grotere onderneming eens per maand, aangifte doen voor de omzetbelasting. Dit is de belasting die u in rekening brengt bij uw klanten. Voor veel producten en diensten geldt het hoge tarief van 21%, op bepaalde andere diensten en goederen zit het lagere tarief van 9%. Als u zaken doet met het buitenland wordt het nog wat ingewikkelder, maar dat laten we nu even buiten beschouwing.

Online aangifte doen

In vrijwel alle gevallen kunt u online aangifte doen door als ondernemer in te loggen op de website van de Belastingdienst. Hier vindt u een formulier dat u invult met de juiste gegevens. Het gaat daarbij om de bedragen aan omzet die u in een maand of kwartaal heeft behaald en het bedrag aan Btw dat daarbij hoort. Daarnaast kunt u invullen welke uitgaven u voor uw bedrijf heeft gedaan. De Btw over deze aankopen mag u aftrekken. Vervolgens ziet u op de laatste pagina hoeveel er overgemaakt moet worden of hoeveel u terug kunt vragen als u veel uitgaven en weinig omzet had in een bepaalde periode. U ziet bij het bedrag ook een betalingskenmerk. Vermeld dit altijd bij uw betaling, anders kan de Belastingdienst uw betaling niet aan uw aangifte koppelen en bestaat de kans dat u een aanmaning krijgt terwijl u wel op tijd betaald heeft.

Btw aangifte gebeurt altijd achteraf

Logischerwijs betaalt u Btw altijd over de achterliggende periode. U weet immers pas aan het einde van een maand of kwartaal hoeveel omzet er is geweest. Ook als u in een periode geen omzet heeft gehad moet u aangifte doen, u geeft dan bij de aangifte aan dat er geen omzet is  geweest en dat er dus ook niets aan te geven valt. Dit kan aan de orde zijn als u seizoenswerk doet, zoals een strandtent runnen die in de winter gesloten is. U moet in de maand volgend op de periode waarop de aangifte betrekking heeft, de aangifte doen en ook betalen. Doe dit stipt op  tijd: een dag te laat betekent al dat er extra kosten in rekening gebracht worden.

Wees eerlijk over uw Btw aangifte

Het is niet slim om minder omzet en dus minder Btw aan te geven dan u daadwerkelijk heeft gehad. De Belastingdienst kan op ieder moment een controle uitvoeren waarbij u inzicht moet geven n  alle facturen, zowel voor inkomsten als uitgaven. Als er dan iets niet klopt moet de Btw alsnog worden betaald en krijgt u bovendien een forse boete. Dat is natuurlijk zonde van het geld. Als het doen van Btw aangifte voor u te omslachtig is dan kunt u hiervoor een boekhouder of administratiekantoor inschakelen. Zorg er dan wel voor dat uw boekhouder de gegevens tijdig heeft, u bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig doen van aangifte, dit kunt u nooit op de boekhouder afschuiven.