De Belastingdienst kiest voor een versoepelde aanpak bij aangifteverzuim

De Belastingdienst is gevraagd of zij hun werkprocessen vanaf 2022 flink willen verbeteren. Er zijn de laatste tijd veel te veel fouten gemaakt, waardoor burgers en ondernemers onterecht in grote financiële problemen terecht zijn gekomen. Dat het ICT-landschap binnen de Belastingdienst aan een flinke modernisering toe is, was eerder al bekend. Er wordt met oude en niet accurate software gewerkt, waardoor medewerkers snel fouten maken en deze fouten een eigen leven leiden, aangezien ze niet op tijd worden opgemerkt. Het is voor de Belastingdienst belangrijk om vanaf 2022 te bouwen aan het vertrouwen dat vele burgers en ondernemers in hen verloren zijn. In dit nieuwsbericht leest u meer over de versoepelingen met betrekking tot het aangifteverzuim.

Wat houdt het aangifteverzuim precies in?

Wanneer u aangifteverzuim pleegt, doet u geen aangifte of levert u de aangifte die u dient te doen, te laat bij de Belastingdienst in. Dit is een vervelend probleem voor uzelf, maar ook voor de Belastingdienst, aangezien zij op dat moment een procedure starten om u alsnog over te halen om de aangifte voor een nieuwe deadline in te leveren. De Belastingdienst hanteert op dit moment een coulancetermijn van 7 werkdagen na de uiterlijke datum waarop uw aangifte bij hen binnen moet zijn. Wanneer u na 7 werkdagen na de uiterste aangiftedatum nog steeds geen aangifte heeft verstuurd, krijgt u een boete.

De boete voor het vergeten of weigeren van het aanleveren van de belastingaangifte, staat nu op €68 euro. Wanneer u te laat bent, maar u de aangifte wel gaat invullen en versturen, zal hier een ander soort boete voor uitgegeven worden. Om personen in financiële problemen, minder hard aan te pakken, kiest de Belastingdienst voor een versoepeling van de aanpak voor niet of te laat inleveren van de aangifte. Staatssecretaris Van Rij, heeft het rapport met de versoepelde aanpak naar de Kamer gestuurd.

Hoeveel personen deden geen aangiftebelasting in 2017?

Er is een onderzoek ingesteld naar het jaar 2017. In dit jaar hebben zo’n 90.000 personen geen belastingaangifte gedaan, ook al hebben zij meerdere herinneringen van de Belastingdienst ontvangen. Wanneer er na een herinnering geen gehoor wordt gegeven aan de eis van de Belastingdienst, wordt er een boete opgelegd. De Belastingdienst bepaalt de hoogte van de boete naar aanleiding van het geschatte inkomen van de personen in kwestie. Op basis van dit geschatte bedrag wordt er een belastingaanslag opgelegd. Juist deze schatting blijkt in de praktijk voor veel problemen te zorgen. Mensen kunnen de boete niet betalen en komen nog dieper in de schulden terecht.

Er wordt vanaf nu maatwerk geleverd bij de Belastingdienst

Staatssecretaris Van Rij, zegt nu dat er naar maatwerk gekeken gaat worden. De boete die nu standaard €385 euro is, wordt per individu aangepast. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat de dwangvorderingen worden stilgelegd. Verder zou het kunnen helpen om personen die geen belastingaangifte hebben gedaan op te bellen, in plaats van brieven te sturen. Dit is een directere aanpak en zo weet men zeker of iemand de boodschap ontvangt.