Begin goed voorbereid aan uw belastingaangifte

Of u nu zelf aangifte doet voor de inkomstenbelasting of dit uitbesteedt aan een administratiekantoor, het is handig om u goed voor te bereiden. En dat doet u door alvast de benodigde gegevens te verzamelen. U krijgt als u in loondienst bent meestal in februari de jaaropgave van uw loon. Deze heeft u nodig om de gegevens die de Belastingdienst in de meeste gevallen als vooraf heeft ingevuld te controleren. Heeft u meerdere werkgevers gehad in het afgelopen jaar? Dan moet u uiteraard van alle werkgevers een jaaropgave krijgen. Ook als u een uitkering geniet krijgt u hiervan een jaaropgave.

Informatie over uw hypotheek en spaargeld

Ook van uw hypotheekverstrekker krijgt u een jaaropgave. Hierin staat vermeld hoe hoog de restschuld is, hoeveel u in het afgelopen jaar heeft afgelost en hoeveel rente u heeft betaald. Deze informatie staat vaak ook al voor u ingevuld op uw aangifte. Maar u moet zelf controleren of de informatie op uw aangifte correct is. Als u het afgelopen jaar een huis heeft gekocht of verkocht of van hypotheekverstrekker bent gewisseld dan kan het zijn dat de informatie die de Belastingdienst al heeft ingevuld niet juist of onvolledig is. Kijk dit goed na om te voorkomen dat u door een fout te veel belasting betaalt of juist te veel terugkrijgt.

Giften en schenkingen

Informatie die de Belastingdienst niet heeft, om de simpele reden dat deze niet wordt doorgegeven, gaat over bedragen die u als gift overmaakt o die u schenkt, bijvoorbeeld aan uw kinderen of die u als schenking ontvangt. Over een schenking moet vaak belasting worden betaald door de ontvanger. Giften mag u aftrekken, mits ze zijn gedaan aan een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ontvanger van uw gift moet officieel de status van ANBI hebben. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften die via een notaris zijn geregeld. Zet de gift dus in de juiste categorie op uw aangifte. Als uw giften hoger zijn dan het voor u geldende drempelbedrag dan komt het meerdere voor aftrek in aanmerking.

Niets vergeten? Achteraf aanpassen van de aangifte

Als u uw aangifte heeft ingediend en u komt er later achter dat u iets vergeten bent dan kunt u zonder problemen de aangifte aanpassen. Tot 1 mei geldt dat de laatste door u ingediende aangifte wordt beoordeeld. Heeft u een fout gemaakt of bent u een aftrekpost vergeten dan kunt u dit dus altijd achteraf nog wijzigen, ook als u uw aangifte al heeft ingestuurd. In sommige gevallen is het ook op een later moment nog mogelijk om de aangifte te corrigeren, maar dan heeft u meestal de hulp van een belastingconsulent nodig omdat het dan wat ingewikkelder ligt.