Aangifte doen na een echtscheiding, hoe pak ik dat aan?

Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, dan is het vaak het meest praktisch om over het jaar waarin de scheiding werd uitgesproken nog gezamenlijk aangifte te doen. Een deel van dat jaar was u immers nog getrouwd. Ook was er misschien een gezamenlijke eigen woning waarvoor u in aanmerking kwam voor aftrek van de hypotheekrente. Dat geldt ook voor de rente van overige gezamenlijke schulden. Als er minderjarige kinderen zijn dan is er  wellicht sprake van alimentatiebetaling. Ook dit moet in de aangifte worden verwerkt.

Samen aangifte doen

Het is vaak het meest praktisch wanneer je als ex-partners samen aangifte doet over het jaar waarin de echtscheiding werd geregeld. Als de verstandhouding dit toelaat is dat voor beiden vaak het meest gunstig. Als u geen contact meer hebt of wilt met uw ex-partner dan is dit uiteraard geen optie. Het is dan wel belangrijk dat beide partners kunnen beschikken over alle informatie die nodig is om de aangifte correct te doen. Het gaat dan vooral over zaken als spaartegoeden en schulden en de eventuele afwikkeling van de verkoop van de echtelijke woning. Eventueel kunt u uw echtscheidingsadvocaat of uw boekhouder laten bemiddelen als uw ex-partner weigert om u de benodigde gegevens te verstrekken.

Wat als beide echtelieden samen een bedrijf hebben?

Wanneer u samen met uw ex-partner een bedrijf had en dit wordt na de scheiding niet samen voortgezet, wat meestal het geval zal zijn, dan wordt de afwikkeling van de belastingtechnische zaken vaak nog wat ingewikkelder. Als het bedrijf wordt opgeheven valt het wellicht nog mee, maar als één van beiden de onderneming wil voortzetten moet de ander wellicht worden uitgekocht. Het is belangrijk om bij dit soort ingewikkelde financiële constructies een ervaren deskundige in te schakelen om u hierin bij te staan. Volledige openheid van zaken over de financiële situatie van het bedrijf is hierbij uiteraard essentieel.

Advies bij de aangifte na echtscheiding

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aangifte nadat u bent gescheiden? Ongeacht of u samen met uw ex-partner aangifte doet of individueel, het kan zijn dat bepaalde zaken u niet duidelijk zijn gezien de nieuwe situatie na de scheiding. In zo’n geval kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon om daar uw vraag voor  te leggen. Soms krijgt u niet direct antwoord omdat er voor het geven van een goed antwoord eerst het nodige moet worden uitgezocht.

Plaats een reactie